NOARK Proudové chrániče (+manuály)

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Proudové chrániče ... jsou založeny na klasické konstrukci s permanentním magnetem. Výhodou této technologie je napěťová nezávislost vybavovací funkce. Nenulové napětí je potřebné pouze pro funkci obvodu testovacího tlačítka T během testu chrániče. Magnetické proudové chrániče musí být pravidelně testovány s periodou jednoho měsíce.

Vydal: NOARK Electric Europe s.r.o. Autor: NOARK

Strana 19 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
jističe Objednací číslo Typ Balení 6 100739 Ex9CBL-N 1P+N 30mA 1/81 10 100740 Ex9CBL-N 1P+N B10 30mA 1/81 13 100741 Ex9CBL-N 1P+N B13 30mA 1/81 16 100742 Ex9CBL-N 1P+N B16 30mA 1/81 20 100743 Ex9CBL-N 1P+N B20 30mA 1/81 25 100744 Ex9CBL-N 1P+N B25 30mA 1/81 32 100745 Ex9CBL-N 1P+N B32 30mA 1/81 40 100746 Ex9CBL-N 1P+N B40 30mA 1/81 Schéma zapojení 2 N T C • typ proudového chrániče citlivý střídavý reziduální proud • Vypínací charakteristika zabudovaného jističe C • Bez zpoždění vybavení • Odolnost proti rázovým proudům 250 A • Vhodný pro ochranu osob případě přímého kontaktu živou částí neživou částí při poruše • Selektivní předřazeným proudovým chráničem typu nebo S+A Jmenovitý proud Jmenovitý reziduální proud Vypínací char. 39 NoarK 18 . jističe Objednací číslo Typ Balení 6 100747 Ex9CBL-N 1P+N 30mA 1/81 10 100748 Ex9CBL-N 1P+N C10 30mA 1/81 13 100749 Ex9CBL-N 1P+N C13 30mA 1/81 16 100750 Ex9CBL-N 1P+N C16 30mA 1/81 20 100751 Ex9CBL-N 1P+N C20 30mA 1/81 25 100752 Ex9CBL-N 1P+N C25 30mA 1/81 32 100753 Ex9CBL-N 1P+N C32 30mA 1/81 40 100754 Ex9CBL-N 1P+N C40 30mA 1/81 Schéma zapojení 2 N Technické údaje str.Kombinované chrániče Ex9CBL-N, kA T B • typ proudového chrániče citlivý střídavý reziduálni proud • Vypínací charakteristika zabudovaného jističe B • Bez zpoždění vybavení • Odolnost proti rázovým proudům 250 A • Vhodný pro ochranu osob případě přímého kontaktu živou částí neživou částí při poruše • Selektivní předřazeným proudovým chráničem typu nebo S+A Jmenovitý proud Jmenovitý reziduální proud Vypínací char