NOARK Proudové chrániče (+manuály)

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Proudové chrániče ... jsou založeny na klasické konstrukci s permanentním magnetem. Výhodou této technologie je napěťová nezávislost vybavovací funkce. Nenulové napětí je potřebné pouze pro funkci obvodu testovacího tlačítka T během testu chrániče. Magnetické proudové chrániče musí být pravidelně testovány s periodou jednoho měsíce.

Vydal: NOARK Electric Europe s.r.o. Autor: NOARK

Strana 18 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
T líč L CBL ^30 mA^ Ex9 CBL: proudový chránič s nadproud.Kombinované chrániče Ex9CBL-N, kA P u o 9 J itá Icn A 1 í J itý A J ité A V tik o jis tič C V lik e T A Š ířk ly J ité C Jm itá fre z P kla sické tru u té kce tře pro kci o tla ítk stu tic být ­ to rio síce. ochranou -N 1+N A _ AC A A 30 mA Certifikační značky CB C€ 17 NoarK