Montážní návod Jímací stožáry

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Použití: Jímací stožáry jsou vhodné k instalaci oddálených jímacích soustav hromosvodů podle ČSN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Při projektování se nejčastěji využívá metoda ochranného úhlu. Ochranný úhel a je závislý na třídě LPS (hladině ohrožení LPL) a na výšce h jímače nad vztažnou rovinou. Hodnoty ochranného úhlu v závislosti na výšce jsou uvedeny v tabulce 1, obr. 1 (viz též ČSN EN 62305-3 tab. 3, DS KK2011CZ str. 157 - 159). Při projektování rozmístění stožárů lze stejným způsobem využít i metodu valící se koule (viz též ČSN EN 62305-3 tab. ...

Vydal: DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha Autor: DEHN+SOEHNE CZ

Strana 3 z 13

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
4). Jím ací tyče jsou dimenzovány nárazy větru axim ální rychlostí 145 km/h 161 km/h (zóna zatížení větrem II+III podle DIN 4131). str. 105 430 délka: 3000 mm kat. 2. 2.1. 105 405 délka: 500 mm kat. 102 050 nebo kat. 102 010 1x podstavec kg kat. 102 060 (viz obr. DS1712/CZ/12.1 Montáž Při montáži betonových podstavců třeba sledovat, aby vzpěry stojanu drážky podstavců lícovaly. 103 231 délka: 2500 mm kat. 105 410 délka: 1000 mm kat. 4). 4). 105 401 stojan vzpěrami délka vzpěry/poloměr 250 mm Tab. 105 410 délka: 1000 mm kat. 105 435 délka: 3500 mm kat. Tím zaražení upevňovacích klínů dosáhne nejlepší stability stojanu jímacího stožáru (viz obr. 105 425 délka: 2500 mm kat. Jímací stožáry odélce 2500 3500 mm Str. 103 221 délka: 2000 mm kat. Poznámka: K ochraně střešní krytiny před poškozením betonových podstavců doporučeno použít plastové podložky kat.09 Id. 103 221 délka: 2000 mm kat. Volba hmotnosti betonových podstavců 8,5 nebo řídí podle celkové délky jímacího stožáru (viz tab. str. 057867 . 102 010 1x podstavec kg kat. 102 075 1x podstavec 8,5 kg kat. Jímací stožáry betonovými podstavci nesmí používat plechových střechách! jímací stožár komplet jímací tyč 0 16/10 mm podpůrná trubka Al 0 22x4 mm betonový podstavec na každé vzpěře kat.Jímací stožáry betonovými podstavci Jím ací stožáry uvedené tabulce slouží ochraně nástaveb umístěných rovných střechách sklonem stupňů.1 Betonový podstavec Aby dosáhlo dokonalé mechanické stability jímacího stožáru jeho odolnosti proti nárazům větru, musí být každé vzpěře ukotven betonový podstavec. obr. str