Montážní návod Jímací stožáry

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Použití: Jímací stožáry jsou vhodné k instalaci oddálených jímacích soustav hromosvodů podle ČSN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Při projektování se nejčastěji využívá metoda ochranného úhlu. Ochranný úhel a je závislý na třídě LPS (hladině ohrožení LPL) a na výšce h jímače nad vztažnou rovinou. Hodnoty ochranného úhlu v závislosti na výšce jsou uvedeny v tabulce 1, obr. 1 (viz též ČSN EN 62305-3 tab. 3, DS KK2011CZ str. 157 - 159). Při projektování rozmístění stožárů lze stejným způsobem využít i metodu valící se koule (viz též ČSN EN 62305-3 tab. ...

Vydal: DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha Autor: DEHN+SOEHNE CZ

Strana 2 z 13

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.







Poznámky redaktora
Ochranný úhelaje závislý třídě LPS (hladině ohrožení LPL) a výšcehjímače nad vztažnou rovinou. 157 159). Při projektování rozmístění stožárů lze stejným způsobem využít imetodu valící koule (viz též ČSN 62305-3 tab. KK2011CZ str. Hodnoty ochranného úhlu závislosti výšce jsou uvedeny tabulce obr. 1 (viz též ČSN 62305-3 tab. KK2011CZ str. 157 159). Parametryjímacího stožáru Obr. Jsou-li při montáži dodrženy všechny předpisy doporučení, jsou jím ací stožáry schopny odolat větrům rychlosti 161 km/h. ochranný úhel a ochranný úhel a ochranný úhel a Tab.Použití Jím ací stožáry jsou vhodné instalaci oddálených jímacích soustav hromosvodů podle ČSN 62305-3 (VDE 0185-305-3). DS1712/CZ/12. Jím ací stožáry uvedené tomto montážním návodu jsou dimenzovány pro zónu zatížení větrem III (DIN 4131). Při projektování nejčastěji využívá metoda ochranného úhlu. 057867 . Ochranný úhel podle tabulky 1 Str.09 Id