LOVATO: Odpínače a přepínače

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Jmenovité výkonnosti 16A až 1250A Provedení pro přímé ovládání, oddělenou montáž a montážv krytu Široká řada příslušenství Verze pro fotovoltaické aplikace ...

Vydal: LOVATO Electric s.r.o. Autor: Lovato

Strana 35 z 36

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
B A TC .electric Technické parametry Odpínače přepínače TC−6 TYP PŘEPÍNAČE Třípólový GE0160 GE0200 GE0201 GE0250 GE0315 GE0400 GE0500 GE0630 GE0800 GE1000 GE1250 E Čtyřpólový GE0160 ET4 GE0200 ET4 GE0201 ET4 GE0250 ET4 GE0315 ET4 GE0400 ET4 GE0500 ET4 GE0630 ET4 GE0800 ET4 GE1000 ET4 GE1250 ET4 CHARAKTERISTIKA KONTAKTŮ Smluvený tepelný 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 proud Ith (<40°C) Jmenovité izolační 800 1000 napětí Ui Jmenovité impulzní výdržné 12 napětí Uimp Jmenovitý provozní proud Ie AC21A 415V 160 200 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 500V 160 200 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 690V 160 200 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 AC22A 415V 160 200 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 500V 160 200 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 690V 125 160 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 AC23A 415V 160 160 200 200 250 250 400 400 630 1000 1000 500V 125 125 160 160 200 200 315 315 400 800 1000 690V 125 125 160 160 250 250 315 630 800 Jalový výkon 400V kvar 131 131 166 166 262 262 333 416 520 Jmenovitý provozní výkon AC23A 415V 110 140 140 175 220 275 345 435 550 690 865 690V 190 240 240 300 375 475 595 750 950 1190 1490 Ochrana proti zkratu Jmenovitý rms 25 krátkodobý výdržný proud (1s) Icw Jmenovitý podmíněný rms 100 100 72 zkratový proud ❶ S pojistkami třídy 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 Zapínací schopnost 1600 1600 3150 4000 6300 8000 10000 12500 415V AC23A Vypínací schopnost 1280 1280 2520 3200 5040 6400 8000 10000 415V AC23A Mechanická životnost cyklů 30,000 30,000 10,000 Elektrická životnost (AC23A 400V) cyklů 1,000 1,000 500 Maximální průřez vodiče mm2 120 240 2x240 − Maximální rozměr sběrnice 4−13 13−18 5−30 6−45 10−60 (výška−šířka) Svorky Typ Pro kabelová oka A 50 B 6 Šroub M10 M12 M14 Utahovací moment 45 lbft 33 PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ Teplota Provozní −25…+55 Skladovací −40…+70 Maximální nadmořská výška 3000 Montážní poloha Normální Svislá Přípustná Libovolná Upevnění Šrouby ❶ použití předepsaných předřadných pojistek pro ochranu proti proudovým špičkám (zkratových proudů)