LOVATO: Odpínače a přepínače

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Jmenovité výkonnosti 16A až 1250A Provedení pro přímé ovládání, oddělenou montáž a montážv krytu Široká řada příslušenství Verze pro fotovoltaické aplikace ...

Vydal: LOVATO Electric s.r.o. Autor: Lovato

Strana 33 z 36

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
electric Technické parametry Odpínače přepínače TC−4 TYP ODPÍNAČE Třípólový GE0160 GE0200 GE0250 GE0251 GE0315 GE0400 GE0500 GE0630 GE0800 GE1000 GE1250 Čtyřpólový GE0160 GE0200 GE0250 GE0251 GE0315 GE0400 GE0500 GE0630 GE0800 GE1000 GE1250 T4 CHARAKTERISTIKA KONTAKTŮ Smluvený tepelný 160 200 250 250 315 400 500 630 800 1000 125 proud Ith (<40°C) Jmenovité izolační 1000 napětí Ui Jmenovité impulzní výdržné 12 napětí Uimp Jmenovitý provozní proud Ie AC21A 415V 160 200 250 250 315 400 500 630 800 1000 1250 500V 160 200 250 250 315 400 500 630 800 1000 1250 690V 160 180 180 250 315 400 500 630 800 1000 1000 AC22A 415V 160 200 250(AC22B) 250 315 400 500 630 800 1000 1250 500V 160 200 200 250 315 400 500 630 800 1000 1000 690V 125 160 160 200 250 250 400 500 500 630 630 AC23A 415V 160 160 160 250 315 400 500 630 800 800 800 500V 125 125 125 200 250 315 400 500 500 800 800 690V 160 160 160 250 315 315 500 500 Jalový výkon 400V kvar 112 142 180 225 284 360 360 360 Jmenovitý provozní výkon AC23A 415V 110 110 132 185 220 300 355 475 475 475 690V 160 160 160 250 315 315 500 500 Ochrana proti zkratu Jmenovitý rms 19 krátkodobý výdržný proud (1s) Icw Jmenovitý podmíněný rms 100 72 zkratový proud ❶ S pojistkami třídy 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 Zapínací schopnost 1600 2500 3150 4000 5000 6300 8000 415V AC23A Vypínací schopnost 1280 2000 2520 3200 4000 5000 6400 415V AC23A Mechanická životnost cyklů 30,000 20,000 10,000 Elektrická životnost (AC23A 400V) cyklů 1,000 Maximální průřez vodiče mm2 120 185 240 2x185 2x240 2x300 Maximální rozměr sběrnice 4−13 13−18 5−30 7−125 7−40 6−40 5−40 10−50 (výška−šířka) Svorky Typ Pro kabelová oka A 40 B 8 Šroub M10 M14 Utahovací moment 45 lbft 33 PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ Teplota Provozní −25…+55 Skladovací −40…+70 Maximální nadmořská výška 3000 Montážní poloha Normální Svislá Přípustná Libovolná Upevnění Šrouby ❶ použití předepsaných předřadných pojistek pro ochranu proti proudovým špičkám (zkratových proudů). B A TC