LOVATO: Odpínače a přepínače

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Jmenovité výkonnosti 16A až 1250A Provedení pro přímé ovládání, oddělenou montáž a montážv krytu Široká řada příslušenství Verze pro fotovoltaické aplikace ...

Vydal: LOVATO Electric s.r.o. Autor: Lovato

Strana 31 z 36

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
. D1 U< O7 D2 O8 SMX16.. L4 T4 LINE LOAD Pomocné kontakty GAX10.NT4 GE. 13 21 14 22 Nulové/zemnicí svorky GAX3...BT4 L1 L2 T1 T2 L3 T3 LINE LOAD L4 (N) T4(N) GE. electric Třípólové odpínače GA.. C2 C1 ❶ změně stavu dojde případě vybavení magnetické a/nebo tepelné spouště...: Během testování spouštěče změní stav pouze kontakty 57−58 65−66...T4 L1 L2 T1 T2 L3 T3 LINE LOAD L4 (N) T4(N) GE.B L1 L2 T1 T2 L3 T3 LINE LOAD Čtyřpólové odpínače GE. 13 213244 14 22 3143 1422 1321 31 43 32 44 ❸ ❹ SMX12 02 SMX22 02 31 41 32 42 SMX13 11 57 65 58 66 SMX11 20 13 23 14 24 SMX20 11 12 14 11 SMX23 11 57 65 58 ➋ 66 77 85 78 86 SMX14.... ❷ změně stavu dojde případě vybavení magnetické spouště.W−2 Schémata zapojení Motorové spouštěče jištěním W SM1 SM2 SM3 LMS25 L1 L2 T1 T2 L3 T3 LINE LOAD Three-phase L1 T1 T2 L2 LINE LOAD Singe phase DC SMX11 11 SMX21 11 13 21 14 22 SMX12 11 SMX22 11 33 41 34 42 SMX12 20 SMX22 20 33 43 34 44 LMH11...... SMX25.. L4 T4 LINE LOAD GAX41... LMU..N GE.. ODPÍNAČE PŘEPÍNAČE) 16A 125A L1 L2 T1 T2 L3 T3 LINE LOAD Čtvrté póly GAX42............ Pozn.. LMA. Držák pojistek GAX39 1 L1 L2 T1 T2 L3 T3 Třípólové odpínače GE. ❸ Kontakty namontované levý bok spouštěče. SMX24. SMX26.... 12 14 11 Motorové pohony GEX69.. ODPÍNAČE 50A 1250A L1 L2 T1 T2 L3 T3 LINE LOAD GE.... U< D2 D1 SMX15.. ❹ Kontakty namontované pravý bok spouštěče...DT4 L2 L3 T2 T3 L4 T4 LINE LOAD L1 T1 Třípólové přepínače GE160 GE250 E PŘEPÍNAČE 160A 1250A PŘÍDAVNÉ BLOKY PŘÍSLUŠENSTVÍ L1 L2 T1 T2 L3 T3 LINE LOAD L3 L2 T3 T2 L1 T1 LINE LOAD GE315 GE1250 E L1 L2 T1 T2 L3 T3 LINE 1 LOAD LINE 2 Čtyřpólové přepínače GE160 ET4 GE250 ET4 L1 L2 T1 T2 L3 T3 LINE LOAD L4 T4 L2 L1 T2 T1 L4 T4 LINE LOAD L3 T3 GE315 ET4 GE1250 ET4 L1 L2 T1 T2 L3 T3 LINE 1 LOAD LINE 2 L4 (N) T4(N) Pomocné kontakty GEX10 1. 1 2 8765 PE 24VDC output voltage 0III N L 1211109 Odpínače přepínače ❷❶ ..