KOMPAKT Katalog průmyslových, domovních a bezpečnostních instalací

| Kategorie: Katalog  |

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o. Autor: OBO Bettermann

Strana 389 z 412

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Provedení šestihrannou hlavou. Provedení velkou plochou kulovou hlavou T-drážkou.Šroubová kotva Princip instalace Provedení plochou kulovou hlavou T-drážkou. Provedení podobě kotvy s dříkem závitovým svorníkem M6. Provedení kuželovou zápustnou hlavou T-drážkou. Provedení spojkou vnitřním závitem M8/M10 pro připojení závitových tyčí. Klasifikace podle důkazu použitelnosti Popis systému Způsob ukotvení Spojení samořezným závitem, bez rozevření Třídy požární odolnosti F120 podle všeobecného schválení typu Podklad Beton Zdivo: vápenopískové plné cihly, vápenopískové dutinové cihly, plné cihly Platí údaje schvalovacích dokumentů případných zpráv požární odolnosti Kompakt CS 2021 / cs / 2021/06/01 13:57:54 13:57:54 (LLExport_02903) / 2021/06/01 13:58:11 13:58:11 Bezpečnostní instalace 389