KOMPAKT Katalog průmyslových, domovních a bezpečnostních instalací

| Kategorie: Katalog  |

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o. Autor: OBO Bettermann

Strana 300 z 412

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Technika LSA-Plus Základní jemná ochrana Zařízení přepěťové ochrany pro průmyslové telekomunikační aplikace • Jednoduchá instalace • Ochrana párů žil • Nízká ochranná úroveň • Vysoká svodová schopnost • Velká šířka pásma při základní ochraně • Mnohostranně použitelné Komponenty ochranu proti přepětí LSA nabízejí zejména systémech vícežilových vedení, jako jsou například telekomunikační rozvodny, možnost rych- lého zajištění adekvátní ochrany. Komponenty jsou určeny buď pro rozpojovací lišty, nebo pro připo- jovací svorkovnice, musejí volit souladu s požadovanou aplikací. Systém LSA nabízí jak základní ochranné moduly, tak moduly jemné ochrany, které závislosti připojovací svor- kovnici ochrání deset párů žil. Bezpečnostní instalace 300