Klešťové měřiče uzemnění s C.A 6416 a C.A 6417

| Kategorie: Leták / Datasheet  |

Nová generace klešťových měřičů uzemnění C.A 6416 a C.A 6417 s OLED displejem měří kromě reálného odporu uzemnění a proudu i impedanci smyčky, indukčnost a dotykové napětí.

Vydal: GHV Trading, spol. s r.o. Autor: GHV TRADING

Strana 1 z 2

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
A 6417 Paměťprouložení2000naměřenýchhodnotspolusčasovýmrazítkem KomunikačnírozhraníBluetooth SoftwareGTC(součástdodávky)aDataView®(volitelnépříslušenství) umožňujeanalýzunaměřenýchdat(zobrazeníprůběhůvčase)anastavenípřístroje OLED displej čitelný za všech světelných podmínek v úhlu 170° Zvětšený měřicí otvor Ø35 mmØ35 mmm Patentovaný systém pro snadné rozevření kleští SVĚTOVÁ PREM IÉRA 2014 .A 6416 C.A 6417 IP 40 600 CAT IV Měřeníunikajícíchproudůvrozsahu0,200mAaž40Asochranouprotipřetíženído100A(200Aprodobu<5s) Měřeníimpedancesmyčkyvrozsahu0,010až1500Ωprokmitočty50,60,128a2038Hz Měřeníindukčnostismyčkyvrozsahu10až500μH Zobrazenínaměřenéhodnotydotykovéhonapětí Alarmpřivýskytunebezpečnéhonapětí Programovatelnéalarmyproodpor,proudinapětí AutomatickáfunkcePRE-HOLD Možnostuživatelskérekalibracepřístroje ZvětšenýměřicíotvorØ35mm,OLEDdisplej(152segmentů)apatentovanésnazšírozevřeníkleští Inovativní FUNKCE nových modelů C.A 6417 Navíc modelu C.A 6416 C.Klešťové měřiče uzemnění Třetí generace klešťových měřičů uzemnění inovativními funkcemi C