Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 440 z 588Poznámky redaktora
kus 5 5 hmotnost kg/100 ks 250,000 365,000 Tyčový zemnič měděným pláštěm • Systém (Bundespost) • oceli měděným pláštěm min. kus 5 5 hmotnost kg/100 ks 360,000 573,000 Trubkový zemnič BP • Systém (Bundespost) • Velmi dobré kontaktní vlastnosti díky vložce měkkého kovu vývrtu • čepem vývrtem pro možnost vzájemného napojování • Odpovídá požadavkům dle 62305 (IEC 62305) • Zkratový proud (50 Hz), čas teplota max. 5000947 5000955 Bal. 5000858 5000866 Bal. 300 °C: 4,5 (219 V4A) V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1. 5000500 Bal. kus 5 hmotnost kg/100 ks 365,400 TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Hloubkový deskový zemnič 440 Uzemňovací systémy .Trubkový zemnič BP • Systém (Bundespost) • Velmi dobré kontaktní vlastnosti díky vložce měkkého kovu vývrtu • čepem vývrtem pro možnost vzájemného napojování • Verze zinkovou vrstvou přibližně 130 µm • Odpovídá požadavkům dle 62305 (IEC 62305) St Ocel FT žárově pozinkováno ponorem 1500 7,9 H/100 1500 12,3 H/100 Typ 219 FT 219 FT Délka mm Vnější Ø mm Zkratový proud (50HZ) (1s;≤300°C) kA Odolnost vůči bleskovým proudům kA kA výr. 600 N/mm² • Odpovídá požadavkům dle 62305 (IEC 62305) St Ocel Cu poměděno 1500 7,9 H/100 Typ 219 CU Délka mm Vnější Ø mm Zkratový proud (50HZ) (1s;≤300°C) kA Odolnost vůči bleskovým proudům kA kA výr. 0,25 mm • Velmi dobré kontaktní vlastnosti díky vložce měkkého kovu vývrtu • čepem vývrtem pro možnost vzájemného napojování • Pevnost tahu min.4401 1000 20 1500 20 Typ 219 V4A 219 V4A Délka mm Vnější Ø mm výr