Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 439 z 588Poznámky redaktora
kus 5 hmotnost kg/100 ks 235,000 Trubkový zemnič LightEarth • Systém nastavitelných trubkových zemničů instalaci hloubkových zemničů (typ A) • Vhodný také pro obtížné půdní podmínky • Kontaktní propojení zemniče LightEarth provádí pomocí namontované příruby • Splňuje požadavky ČSN 62305 (IEC 62305) • Pro použití např. 5000300 Bal. kus 5 hmotnost kg/100 ks 235,000 TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Hloubkový deskový zemnič 439 Uzemňovací systémy . 5000769 Bal. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1. 5000335 Bal. 5000742 5000750 Bal.4404 1500 25 Typ LE ERDER V4A Délka mm Vnější Ø mm výr. kus 5 hmotnost kg/100 ks 573,000 Trubkový zemnič LightEarth • Systém nastavitelných trubkových zemničů instalaci hloubkových zemničů (typ A) • Vhodný také pro obtížné půdní podmínky • Kontaktní propojení zemniče LightEarth provádí pomocí namontované příruby • Splňuje požadavky ČSN 62305 (IEC 62305) • Pro použití např.Tyčový zemnič pro standardní použití • Vysoká odolnost proti korozi • Zinková vrstva cca 130 µm • čepem vývrtem pro možnost vzájemného napojení • Kruhový čep dvěma drážkami • Odpovídá požadavkům 62305 (IEC 62305) • Zkratový proud (50 Hz), čas teplota max. při uzemňování antény, uzemňování ochrany před bleskem atd. kus 5 5 hmotnost kg/100 ks 250,000 360,000 Tyčový zemnič pro standardní použití • Vysoká odolnost proti korozi • Zinková vrstva cca 130 µm • čepem vývrtem pro možnost vzájemného napojení • Kruhový čep třemi drážkami • Odpovídá požadavkům 62305 (IEC 62305) St Ocel FT žárově pozinkováno ponorem 1500 25 Typ 219 FT Délka mm Vnější Ø mm výr. St Ocel FT žárově pozinkováno ponorem 1500 25 Typ LE ERDER FT Délka mm Vnější Ø mm výr. 300 °C: 7,9 (219 ST) St Ocel FT žárově pozinkováno ponorem 1000 20 1500 20 Typ 219 FT 219 FT Délka mm Vnější Ø mm výr. při uzemňování antény, uzemňování ochrany před bleskem atd