Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 28 z 588Poznámky redaktora
5096879 Bal.5 1 1 0 0 0 44.) [N-PE] Maximální předjištění Teplotní rozsah Rozteč (17,5 mm) Stupeň krytí Schválení Připojovací průřez, plný vodič Připojovací průřez laněných vodičů Flexibilní připojovací průřez UN UC Iimp Itotal In ITotal 8/20 Up tA Ifi eff Ifi ϑ Možnosti připojení 255 3+NPE Typ MCD 50-B 3+1 Nejvyšší trvalé napětí V Pro- vedení výr. 4 4 9.Kombinovaný svodič třípólový NPE Kombinovaný svodič, svodič bleskových proudů typu 4pól. DIN VDE 0185-305. kus 1 hmotnost kg/100 ks 168,000 TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Kombinovaný svodič MCD, typ 255 pro sítě TN-S TT 28 Ochrana před přepětím v energetice, svodič typu 1 + 2 . Kompletně sestavený propojený, sestávající následujících komponent: 3× MCD 50-B: Koordinovaný svodič bleskových proudů typu podle 61643-11 a MCD 125-B/NPE: Koordinované jiskřiště N-PE typu podle 61643-11., pro použití sítích TN-S.8 Rozměry 230 V 255 V Typ 1+2 class I+II 0→2 50 kA 125 kA 50 kA 125 kA < 1,7 kV < 1,5 kV <100 ns 10 kA 0,1 kA 500 A -40 +85 °C 8 IP20 VDE 10 mm² 10 mm² 10 mm² MCD 50-B 3+1 Jmenovité napětí Nejvyšší trvalé napětí SPD dle 61643-11 SPD dle IEC 61643-11 LPZ Impulzní proud (10/350) Impulzní proud (10/350) [celkový] Jmenovitý svodový proud (8/20) Rázový svodový proud (8/20) [celkový] Ochranná úroveň Ochranná úroveň (N-PE) Doba odezvy Schopnost zhášení následného proudu leff Schopnost zhášení následného proudu (ef. • Pro vyrovnání potenciálů ochraně před bleskem podle IEC 62305 (VDE 0185-305 ) • Schopnost svodu bleskových proudů (10/350) každý pól 125 (10/350) celkově • Ochranná úroveň 1,7 kV, umožňuje ochranu přístrojů • Odolnost proti zkratu kA, vstupní ochrana svodiče 500 gL/gG • Vhodný pro použití části rozvodů před elektroměrem • Zapouzdřené nevyfukující jiskřiště Použití: Průmyslová zařízení budovy vnější ochranou před bleskem tříd IV. Pro rozhraní mezi (LPZ) podle koncepce zón ochrany před bleskem podle IEC 62305, resp