Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 27 z 588Poznámky redaktora
rázový svodový proud (8/20 μs) Bleskový proud (10/350 μs) Impulzní proud (10/350) [celkový] Rázový svodový proud (8/20 µs) [celkový] Max. nadproudová ochrana straně sítě Zkratová odolnost při max. • Schopnost zhášení následných proudů Ipeak, vstupní ochrana svodiče 315 gL/gG • Splňuje požadavky směrnice VDEW VDE-AR-N 4100 pro použití části rozvodů před elek- troměrem • Zapouzdřené nevyfukující svodiče jiskřiště pro použití rozvaděčových skříních Použití: Průmyslová zařízení budovy vnější ochranou před bleskem tříd IV. TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 V objednávkách uvádějte čísla výrobků LightningController Compact pro sítě TN-C 27 Ochrana před přepětím v energetice, svodič typu 1 + 2 . 5096981 Bal. nadproudové ochraně na straně sítě Rozsah provozních teplot Stupeň krytí Schválení Průřez flexibilního vodiče (jemně laněného) Průřez pevného vodiče (plného/vícedrátového) Průřez flexibilního vodiče (jemně laněného) Průřez pevného vodiče (plného/vícedrátového) Un UC In L-N Imax Iimp Itotal Itotal Tu Rozměry Možnosti připojení Kombinovaný svodič, svodič bleskových proudů přepětí typu 2 • Úroveň ochrany 1,5 kV • Pro vyrovnání potenciálů ochraně před bleskem podle IEC 62305 (VDE 0185-305 ) • Schopnost svodu bleskových proudů (10/350) 3pól. kus 1 hmotnost kg/100 ks 75,000 Typ 1+2 class I+II Typ 4 230 V 255 V 35 kA 50 kA 25 kA 75 kA 75 kA 315 50 eff -40 +80 °C IP20 VDE 1,5 mm² 1,5 mm² 16 AWG 16 AWG MCF75-3+FS SPD dle 61643-11 SPD dle IEC 61643-11 SPD dle 1449 Jmenovité napětí (50/60 Hz) Nejvyšší trvalé napětí AC Jmenovitý impulzní svodový proud (8/20 µs) Max.LightningController Compact MCF75 255 IP20 Typ MCF75-3+FS Nejvyšší trvalé napětí AC V Provedení pólů Stupeň krytí výr