Kabelové nosné systémy 2022

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: KOPOS Kolín a.s.

Strana 67 z 192Poznámky redaktora
KABELOVÉ ŽLABY MARS 19 2 NMP NMP S 10X70 10 NPPZ NKSD NPPVZ NPPVZ NPR NPR označení popis strana NKO konzola 22 NKSD konzola svislá dvojitá 22 NKSJ konzola svislá jednoduchá 22 NMP profil montážní 21 NPPVZ pojistka 21 NPPZ podložka 21 NPR podpěra rychloupínací 20 NSMP 10X40 šroub matice podložka 27 S 10X40 šroub 28 S 10X70 šroub 28 M matice 28 PD podložka 28 max. 500 mm max. Upevnění konzol stropu podlaze stejné. 3 4 5 6 rejstřík 1 . 500 mm příklady montáží montážní profily, podpěry, konzoly NMP M 10 S 10X40 NPPZ NKSJ NMP NMP NPPZ NKSD P 10 M 10 P 10 M 10 NPPVZ NPPVZ S 10X70 S 10X70 NPR NPR NPR NPPVZ NSMP 10X40 NMP NSMP 10X40 NKO Vzdálenost zavěšených montážních profilů dána materiálem stropu, nosností kotevního prvku vahou uložených kabelů