Jeřábové ovladače

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: Ampere-Electric s.r.o. Autor: Ampere-Electric s.r.o.

Strana 3 z 24Poznámky redaktora
.DC-13 (24 V) 1 (110 V) 0,25 (220 V) Ochrana kontaktů spínače před zkratem (rychlá pojistková vložka) 1 (předpokládaný zkratový proud Ue=500 V) Mechanická životnost 0,3 mln (operačních cyklů) Elektrická životnost 0,2 mln (při jmenovitých napětích spínacích proudech) 1,0 mln (spínacích cyklů) - (spínání elektromag...cz www.. stejnosměrného proudu) Četnost sepnutí 600 h-1 Teplota prostředí -40 .2,5 mm² (jednožilových) 2× 0,75 . 1,5 mm² (lanko) Pracovní poloha libovolná Označení kontaktů PN-EN 50013 Shoda normou 60204-32 PN 60947-1 PN-EN 60947-5-1 PN-EN 60947-5-5 2006/42/WE Strojní zařízení 2006/95/WE Nízkonapěťové zařízení . +70 (pracovní) -40 ..... +70 (skladování) Odolnost proti vibracím (dle PN-EN 60068-2-6) ..r. 100 (frekvence) ± (amplituda) ± 0,7 (zrychlení) Odolnost proti rázům (dle PN-EN 60068-2-27) (špičkové zrychlení) 11 (doba trvání impulsu) Odolnost cyklické vlhké teplo (PN-EN 60068-2-30) (teplota prostředí) 95 (relativní vlhkost) Odolnost cyklickou solnou mlhu (dle PN-EN 60068-2-52) stupeň zkoušky 1 Stupeň krytí IP65 Průřez připojovacích vodičů 1..cz 3 Jeřábové ovládače Technická data Jmenovité izolační napětí 500 V Jmenovitý tepelný proud Iu-Ith A Jmenovitý spínací proud kat.ampere-electric. střídavého proudu) - (spínání elektromag. 13, .o. info@ampere-electric..AC-15 2,5 (230 V) 1,6 (400/500 V) Jmenovitý spínací proud kat..JEŘÁBOVÉ OVLÁDAČE Ampere-Electric s