IVEP Venkovní odpínač LEV

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Je určen k vypínání a odpojování úseků venkovních sítí vn 25 kV s možností práce pod napětím (PPN). Je vhodný do oblastí s přísnými ekologickými požadavky. Standardní záruční doba: 10 let Technické údaje: Jmenovité napětí: 12; 25 kV Jmenovitý proud: 400; 630 A

Vydal: IVEP, a.s. Autor: IVEP Brno

Strana 15 z 36

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
.. Všechny použité obalové materiály jsou plně recyklovatelné nebo energeticky využitelné. Odpínač typu LEV je možno montovat pod napětím (PPN). Pokyny pro montáž, obsluhu údržbu jsou uvedeny v samostatné průvodní dokumentaci, která dodává s přístrojem.. tomto případě musí být odpínač doplněn připojovací svorníky PPN, umístěné připojovacích praporcích odpínače. this case the insulated conductor at the side facing the switch disconnector is terminated with cable lug, and the current- carrying clamp used only the main line side. Jiné balení dispozici na vyžádání.. The LEV.PRÁCE POD NAPĚTÍM LIVE MAINTENANCE Venkovní odpínač LEV.(PPN) standardní záruční doba let. MONTÁŽ UVEDENÍ PROVOZUÍ INSTALATION AND COMMISSIONING Pečlivá profesionální instalace spínacího přístroje je jedním základních předpokladů bezporuchového provozu. S venkovním vedením odpínač propojí pomocí proudových svorek, které jsou umístěny obou koncích izolovaného svodového vodiče.. Jiné balení dispozici vyžádání. Other packaging available upon request. From the warranty are exempt all cases of mechanical damage (vandalism, intention, natural disaster) improper mounting and the operation of the device beyond the guaranteed performance level. During the transport and manipulation the switch must not be exposed excessive vibrations. Using the method works on energized equipment substantial savings in installation time and reduction power outages can achieved. One the prerequisites for reliable and defect- free operation switching device the installation which carried out with care and in professional manner. ZÁRUČNÍ DOBA WARRANTY PERIOD Na přístroje typu LEV. The LEV. The LEV switch disconnector can used for installation using the method works energized equipment... The assembly, servicing and operating instructions are shown the accompanying documents being an integral part the delivery. Other packaging available upon request. Prací pod napětím se dosahují úspory nákladů včetně úspor času montáže doby bezproudí.. These not affect in any way the functionality the device. Links between the overhead line and the switch disconnector are established using current clamps, fixed both ends the insulated interconnecting conductor. Po dobu trvání záruky může přístroji projevit částečná změna povrchové úpravy, nemající vliv na funkčnost přístroje.PPN lze použít pro práce pod napětím které zahrnují náhradu nefunkčních odpínačů nebo vložení nových odpínačů do stávajících vedení vn. 3 040-PPN/02/2010 . All used packing materials are fully recyclable. More economical option the use switch disconnector conventional arrangement without the key bolts.(PPN) section switches including their accessories are delivered wooden pallets. Životnost přístroje let. Izolovaný vodič straně odpínače ukončen kabelovým okem, proudová svorka pouze na straně hlavního vedení vn. During the warranty period slight changes the surface painting can appear. Ze záruky jsou vyjmuty případy mechanického poškození (vandalismus, úmysl, živel), nesprávné montáže překročení zaručených parametrů přístroje. BALENÍ, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ PACKING, TRANSPORT, STORAGE Odpínače včetně objednaného ověšení dodávají na dřevěných paletách. The section switch service life period years. Jako ekonomičtější variantu lze použít odpínač v klasickém uspořádání bez připojovacích svorníků.. The outdoor LEV.PPN switch disconnector can be used for works energized switching equipment, such the replacement non­ functional switch disconnectors the installation of new switch disconnectors into the existing MV powering line. Přístroj nesmí být při dopravě manipulaci namáhán nadměrnými otřesy. this particular case the switch disconnector has completed with key bolts fixed the switch disconnector flag contacts.(PPN) switching devices are normally covered with the warranty period years.