IVEP venkovní odpínač CUB 2 PPN

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Odpínače typu CUB jsou určeny pro montáž do vedení vn s možností ručního nebo dálkového ovládání. Splňují podmínky izolační pevnosti předepsané pro odpojovače a spínají zatížená vedení vn až do hodnoty jmenovitého proudu přístroje. Jsou vhodné do chráněných oblastí s přísnými ekologickými požadavky, neboť jsou šetrné k životnímu prostředí. Standardní záruční doba: 10 let Technické údaje: Jmenovité napětí: 12; 15; 25; a 38,5 kV Jmenovitý proud: 400 - 630 A

Vydal: IVEP, a.s. Autor: IVEP Brno

Strana 3 z 14

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
One the prerequisites for reliable and defect- free operation switching device the installation which carried out with care and in professional manner. Prací pod napětím dosahují úspory nákladů včetně úspor času montáže doby bezproudí. this particular case the switch disconnector has completed with key bolts fixed the switch disconnector flag contacts (see Fig. The CUB 2…(PPN) section switches including their accessories are delivered wooden pallets. Jiné balení dispozici vyžádání... Using the method works on energized equipment substantial savings in installation time and reduction power outages can achieved. tomto případě musí být odpínač doplněn připojovací svorníky PPN, umístěné připojovacích praporcích odpínače, viz obrázek 5. Other packaging available upon request. The CUB 2…(PPN) switching devices are normally covered with the warranty period years. The CUB 2. Přístroj nesmí být při dopravě manipulaci namáhán nadměrnými otřesy. Links between the overhead line and the switch disconnector are established using current clamps, fixed both ends the insulated interconnecting conductor.(PPN) switch disconnector can used for installation using the method works energized equipment.. More economical option the use switch disconnector conventional arrangement without the key bolts. Odpínač typu CUB je možno montovat pod napětím (PPN). Životnost přístroje let.. 4) Na přístroje typu CUB 2. Po dobu trvání záruky může přístroji projevit částečná změna povrchové úpravy, nemající vliv na funkčnost přístroje. S venkovním vedením odpínač propojí pomocí proudových svorek, které jsou umístěny obou koncích izolovaného svodového vodiče. These not affect in any way the functionality the device. Všechny použité obalové materiály jsou plně recyklovatelné nebo energeticky využitelné. The outdoor CUB 2. Other packaging available upon request. The section switch service life period years.. From the warranty are exempt all cases of mechanical damage (vandalism, intention, natural disaster) improper mounting and the operation of the device beyond the guaranteed performance level. Odpínače včetně objednaného ověšení dodávají na dřevěných paletách. All used packing materials are fully recyclable.(PPN) standardní záruční doba let. Pokyny pro montáž, obsluhu údržbu jsou uvedeny v samostatné průvodní dokumentaci, která dodává s přístrojem. Toto provedení odpínače uvedeno obrázku 4.. Ze záruky jsou vyjmuty případy mechanického poškození (vandalismus, úmysl, živel), nesprávné montáže překročení zaručených parametrů přístroje.. Jako ekonomičtější variantu lze použít odpínač v klasickém uspořádání bez připojovacích svorníků. Pečlivá profesionální instalace spínacího přístroje je jedním základních předpokladů bezporuchového provozu.PPN switch disconnector can be used for works energized switching equipment, such the replacement non- functional switch disconnectors the installation of new switch disconnectors into the existing MV powering line. ZÁRUČNÍ DOBA WARRANTY PERIOD BALENÍ, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ PACKING, TRANSPORT, STORAGE MONTÁŽ UVEDENÍ PROVOZUÍ INSTALATION AND COMMISSIONING PRÁCE POD NAPĚTÍM LIVE MAINTENANCE . 5). During the transport and manipulation the switch must not be exposed excessive vibrations. Jiné balení dispozici na vyžádání. this case the insulated conductor at the side facing the switch disconnector is terminated with cable lug, and the current- carrying clamp used only the main line side (see Fig. During the warranty period slight changes the surface painting can appear..PPN lze použít pro práce pod napětím které zahrnují náhradu nefunkčních odpínačů nebo vložení nových odpínačů stávajících vedení vn. The assembly, servicing and operating instructions are shown the accompanying documents being an integral part the delivery.035-PPN/02/2012 Venkovní odpínač CUB 2. Izolovaný vodič straně odpínače ukončen kabelovým okem, proudová svorka pouze na straně hlavního vedení vn