IVEP venkovní odpínač CUB 2 PPN

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Odpínače typu CUB jsou určeny pro montáž do vedení vn s možností ručního nebo dálkového ovládání. Splňují podmínky izolační pevnosti předepsané pro odpojovače a spínají zatížená vedení vn až do hodnoty jmenovitého proudu přístroje. Jsou vhodné do chráněných oblastí s přísnými ekologickými požadavky, neboť jsou šetrné k životnímu prostředí. Standardní záruční doba: 10 let Technické údaje: Jmenovité napětí: 12; 15; 25; a 38,5 kV Jmenovitý proud: 400 - 630 A

Vydal: IVEP, a.s. Autor: IVEP Brno

Strana 13 z 14

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
. Použitá konzole typu PAŘÁT, výrobce Energetické služby, r.035-PPN/02/2012 V souladu stávající legislativou České republiky ochraně přírody krajiny vybavujeme naše přístroje prostředky ochrany volně žijícího ptactva proti úrazu elektrickým proudem In line with the current laws the Czech Republic Protection Nature and Landscape furnish our devices with protective equipment wild birds against electric shock..o. THREE-POLE OUTDOOR SWITCH DISCONNECTOR CUB 2.(PPN) montáž pod vedení s ochranou proti úrazu elektrickým proudem volně žijícího ptactva.ON Česká republika r.(PPN) MOUNTING UNDER OVERHEAD LINE with protection against electric shock the wild birds. The above example this arrangement was designed for E..) 8 V důsledku nepřetržitého procesu dalšího vývoje mohou být míry, hmotnostní údaje, vyobrazení popisy tomto prospektu upravovány..o. RUČNÍ POHON HAND OPERATED DRIVE POUŽITÉ TYPY PODPĚRNÝCH LOŽISEK TYPES SUPPORTING BEARINGS USED 1 Obracecí ložisko 2 Kyvné ložisko 1 Revolving bearing 2 Rocking bearing TŘÍPÓLOVÝ VENKOVNÍ ODPÍNAČ typ CUB 2.. Výše uvedený příklad tohoto uspořádání byl navržen pro E. zájmu uspokojování potřeb zákazníků výrobce vyhrazuje právo změn. Obr.ON Czech Republic Ltd. Due continuous development the products some dimensions, weights, drawings and descriptions may differ from that shown this data sheet. The console used the type PARAT, manufacturer Energy Services Ltd. order satisfy the ever increasing needs the customers the manufacturer reserves the right to provide modifications the product described, without previous notice. (Fig