ISKRA - Rozvaděčové přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Multifunkční analyzátory, wattmetry, varmetry, fázoměry a synchronoskopy od firmy Iskra. MC320 elektroměr - měření elektrické energie ve všech čtyřech kvadrantech modul 1: bez modulu nebo modul 2SO (2 pulzní výstupy) modul 2: bez modulu nebo modul 2TI (2 tarifní vstupy ) komunikace: bez nebo RS232 nebo RS485 MC330 elektroměr a multimetr (měření okamžitých hodnot více než 67 veličin) - měření elektrické energie ve všech čtyřech kvadrantech - měření U, I, P, Q, S, PF, PA, f, , … - měření aritmetických středních hodnot MD (I, P, Q a S) - měření THD fázových proudů, fázových napětí a sdružených napětí - měření napěťové nesymetrie modul 1: bez modulu nebo modul 2SO (2 pulzní výstupy ) nebo modul 2RO (2 reléové výstupy) modul 2: bez modulu nebo modul 2TI (2 tarifní vstupy) nebo modul 2DI (2 digitální vstupy) komunikace: bez nebo RS232 nebo RS485

Vydal: GHV Trading, spol. s r.o. Autor: GHV Trading

Strana 23 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
15 SN: 000000001 220 power on, software version, nominal voltage and serial num ber displayed for short time 231 50.07 50.07 +015.02 Hz, phase difference displayed DBB 231 50.8 231 V 50.73 Hz Fgn TOO HIGH 229 231 V 50.4° When frequency difference less then 0.7 f50. 20Hz and lower) When frequency (fGEN fBUS) too high for accurate representation “Fgn TOO HIGH” “Fbb TOO HIGH” displayed (at approx.Figure Operation LED display and LEDs synchronization meters Display screens SQ0214 v1.73 When the voltage (UGEN UBUS) higher then 120% “Ubb TOO HIGH” “Ugn TOO HIGH” dis played Ugn TOO HIGH 229 231 V 50. UGEN and UBUS voltage and frequency are displayed Fbb TOO LOW 231 50. 80Hz and higher) 22.9 23.73 When DEAD BUS BAR function active, dead bus offset level (%UN) displayed Ubb TOO LOW 231 +50.73 Normal operation mode.1 kV f50.73 Hz When frequency (fGEN fBUS) too low for accurate representa tion “Fgn TOO LOW” “Fbb TOO LOW” displayed (at approx.73 When the voltage (UGEN UBUS) not present “Ubb TOO LOW” “Ugn TOO LOW” displayed