ISKRA - Rozvaděčové přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Multifunkční analyzátory, wattmetry, varmetry, fázoměry a synchronoskopy od firmy Iskra. MC320 elektroměr - měření elektrické energie ve všech čtyřech kvadrantech modul 1: bez modulu nebo modul 2SO (2 pulzní výstupy) modul 2: bez modulu nebo modul 2TI (2 tarifní vstupy ) komunikace: bez nebo RS232 nebo RS485 MC330 elektroměr a multimetr (měření okamžitých hodnot více než 67 veličin) - měření elektrické energie ve všech čtyřech kvadrantech - měření U, I, P, Q, S, PF, PA, f, , … - měření aritmetických středních hodnot MD (I, P, Q a S) - měření THD fázových proudů, fázových napětí a sdružených napětí - měření napěťové nesymetrie modul 1: bez modulu nebo modul 2SO (2 pulzní výstupy ) nebo modul 2RO (2 reléové výstupy) modul 2: bez modulu nebo modul 2TI (2 tarifní vstupy) nebo modul 2DI (2 digitální vstupy) komunikace: bez nebo RS232 nebo RS485

Vydal: GHV Trading, spol. s r.o. Autor: GHV Trading

Strana 22 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
) resolution increased 5°el. synchronization meters SYNCHRONIZATION METERS SQ02x4 group phase angles FQ120x group voltages ZQ12xx group frequencies w NEW w FQ1207 FQ1208 w ZQ1207 ZQ1208 ZQ1217 w frequencies SQ0204 SQ0214 w w voltages Operation SQ02x4 The instrument equipped with circular display phase difference which consists LEDs. When phase difference and voltage difference between generator and bus-bar for the time delay synchronisation check relay are within the set limits, the synchro nisation check relay activated for chosen period time. frequency difference between input voltages exceeds Hz, three LEDs above the arrows are alternately lit. The third group consists ZQ1207, ZQ1208 and ZQ1217 for measuring frequencies two systems. Momentary phase difference displayed lit LED. SQ0214 capable measuring also frequencies and voltages both systems.d.Synchronization meters’ groups Our synchronization meters are divided, according their features, into more groups, each with its own qualities. The second group made FQ1207 and FQ1208 for measuring voltages two networks. One group made synchroscopes SQ0204 and SQ0214. green SYNC LED lit when synchronisation conditions are met. They are intended for measuring phase angle between two electro-energy systems. . ZQ1217 two-system reed frequency meter. The synchroscope provided with three potentiometers for synchronization conditions setting: for setting permitted phase difference ∆ϕ: for setting permitted voltage difference ∆U; for delay synchronisation relay switch-on relay (DELAY) and switch-on relay the instrument rear side. that time SYNC LED lit well. Within synchronisation range 0°, between -20°el. and +20°el. Figure Groups Iskra Instrumenti d. the same time synchronization relay activated. red LED lit when difference between voltages above the preset value