Expozici Digitální továrna 2.0 doplní konference zaměřující se na směr českého průmyslu

| Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

Digitální továrna 2.0 a Průmysl 4.0_2.vlna budou jistě patřit k nejsledovanějším tématům letošního MSV v Brně. Hlavním nositelem myšlenky této unikátní, interaktivní výstavy je Zdeněk Havelka, jednatel společnosti 33 A+.

Strana 1 z 2

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Existuje řada strategií vládní úrovni, ale člověk nich jen stěží orientuje. „Digitální továrna 2.0 vlastně představit. Mařík, začne blok zaměřen budoucnost automobilového průmyslu, především dotkneme tématu autonomní mobility.S .0 jeho praktické naplňování.0_2. Cílem konference přiblížit posluchačům to, jak bude vypadat průmysl let znamená českou ekonomiku hlediska inovací, dále bude předveden referenční model Digitální továrny 2. 10.0 Průmysl 4.0 představí jasný směr průmyslu budoucnosti dále díky příkladům praxe ukáže, jak vypadá působení kyberfyzikálního modelování, případně implementace umělé inteligence reálných procesech,“ vysvětluje autor myšlenky Zdeněk Havelka. Konference Digitální továrna 2. Digitální naučná stezka podobě fyzické přítomnosti firem, dále jde tzv.0 s jasnou definicí,“ zmiňuje Havelka. . rámci panelové diskuse vystoupí Holoubek, Hausenblas, David Řehoř (ABB), Dalibor Kačmář (Microsoft), Knap (EY), Raška (PWR Composite).s.0. Konference koná pod záštitou Svazu průmyslu dopravy rozdělená čtyř tematických bloků. 2019, Výstaviště Brno Expozici Digitální továrna 2. sále zaměřená kombinaci teorie se vzorovými praktickými příklady. Česko jako průmyslová velmoc“. „Problémem dnešní doby je, nikdo přesně neví, pod pojmem Průmysl 4.–11. V rámci druhého bloku představí Zdeněk Havelka partneři referenční model Digitální továrny 2.); Jaroslav Řasa (ABRA Software); Zdeněk Havelka (33A+).0 tři základní části.); Jiří Rozvařil (Colognia press a. Jednak tzv. diskuse svými příspěvky vstoupí Marcel Novosad (U.7. „digitální stage“ neboli živé vysílání, které bude pravidelně informovat aktuálních informacích posledním prvkem středeční konference „Digitální továrna 2.vlna budou jistě patřit nejsledovanějším tématům letošního MSV Brně. Hlavním nositelem myšlenky této unikátní, interaktivní výstavy je Zdeněk Havelka, jednatel společnosti A+.s. Konference proběhne října 8,30 hod. úvodních přednáškách, které představí Holoubek prof.Steel); Lukáš Kousal (ŠKODA AUTO a.0 doplní konference zaměřující směr českého průmyslu Digitální továrna 2. Ekonomický vhled diskuse přinese Lukáš Kovanda