ENERMET Příručka pro instalaci a používání elektroměru V6.0

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Multifunkční elektroměry E700- příručka pro instalaci a používání elektroměru V6.

Autor: Enermet

Strana 21 z 39

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Alarm Dioda indikuje alarm. Bližší informace naleznete kapitole Řešení problémů./kWh, kvarh Spodní žlutá LED slouží pro testování a nastavování. Nastavení frekvence možné provést uživatelském rozhraní E700UI Editovat Ostatní Různé. Testovací dioda LED udává výstupní impulsy, které odpovídají právě zobrazovanému registru displeji. V-typ: 5000 imp.3 Indikační diody LED E700 osm LED diod, které mají následující význam: LED Význam: V-typ: 000 imp. Dioda obvykle přednastavena následující hodnoty.2002 2002Enermet 8./kWh, kvarh J-typ: 1000 imp. 5 P - £ Funkce LED pro P1-P5 může být libovolně nakonfigurována pomocí uživatelského rozhraní (například energetické impulsy).9. Tato LED používá pro ověření. Konstanta nastavena během výroby./kWh, kvarh J-typ: 100 000 imp. Strana 39 ./kWh, kvarh Horní žlutá LED indikuje elektroměr aktuálně měří energii.Multifunkční elektroměry E700- příručka pro instalaci používání elektroměru V6, 6