ENERMET Příručka pro instalaci a používání elektroměru V6.0

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Multifunkční elektroměry E700- příručka pro instalaci a používání elektroměru V6.

Autor: Enermet

Strana 20 z 39

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Obr.2.2002 2002Enermet 8. Jestliže tlačítko není nějakou dobu používáno, vrací se elektroměr nastaveném čase zpět automatického listování a začíná listovat první položky. Přechod ručního režimu provede jedním stiskem černého tlačítka. Jednotlivá nastavení volba položek provádí pomocí uživatelského rozhraní E700UI.2 Automatické listování displeje Režim automatického listování umožňuje automaticky průběžně zobrazovat více různých hodnot aniž používalo černé tlačítko. prvním přechodu displej zobrazí test displeje. Čas mezi jednotlivými změnami nastavitelný 255 vteřin.9.Multifunkční elektroměry E700- příručka pro instalaci používání elektroměru V6, 6. Maximální počet zvolených položek může být 256 (pro verzi 6). Sekvence automatického listování Strana 39