Energo magazín pro zákazníky a partnery sektoru Energy 1.2012

| Kategorie: Časopis  | Tento dokument chci!

Vydal: Siemens, s.r.o. Autor: Siemens, s.r.o.

Strana 9 z 12

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Pokud bych mohl něco ovlivnit, pak bych zpomalil současnou dobu, jak jsem napsal zapojil selský rozum a začal zabývat úsporami energie. Nicméně uvědomuji, že mě děti zanedlouho nebudou „po- třebovat“, a tak snažím maximálně věnovat právě rodině. www. Právě oni zbavují poslední energie, ale zároveň ji i mnohonásobně vrací. Třeba bude stačit zapojit trochu selského rozumu a nebrat vše příliš vědecky.siemens. Na co zaměřujete v současné době? Paralelně s projektem obnovy elek- trárny Tušimice podílíme na pro- jektu obnovy elektrárny Prunéřov II a na stavbě nové paroplynové elek- trárny v Počeradech (jediné s tímto výkonem v ČR).cz/energy 1. A protože mám prima rodinu, která to chápe, tak „propustku“ na kolo, lyže, závodní brusle a tenis doma vždy dostanu. A třeba to někdy i vrátí…. Pak přišlo rozhodnutí ČEZu zrenovo- vat elektrárnu Tušimice II, a tím celá tato velké výzva začala. Jedinečnost tohoto projektu spočívá v tom, několik desítek let se v České republice v oblasti energe- tiky v takovém rozsahu neinvestovalo. Za čas jsem odjel do Mnichova, kde jsem měl na starosti (tehdy tuším ještě ČSFR) a země východní Evropy. Byl pro mě životní školou jak o sebe posta- rat a postavit na vlastní nohy s rela- tivně chabou slovní zásobou v cizím jazyce. po pitné vodě a potra- vinách. Dostal jsem nabídku projekt řídit s tím, že pokud vyhrajeme, tak zůstanu, pokud nevyhrajeme, musím odejít. Když ohlédnete zpět za svým dosavadním působením v divizi, co byste označil za svůj největší úspěch? Byl bezpochyby projekt obnovy elektrárny Tušimice. a zhruba po roce a půl jsem dostal možnost řídit úsek výroby energie, kde jsem dodnes. Ještě před nedávnem jsem relaxoval závoděním na MTB a na cestách s batohem zejména po Jižní Americe a Asii. Ale všichni víme, každý potřebuje i nějakou tu chvilku pro sebe a svoje koníčky. Někde jsem četl, „životnost naší planety“ je odhadována na několik miliard let, a proto jsem v klidu. V první etapě se odstavily a zrenovovaly dva bloky, přičemž další dva byly v provozu a dodávaly teplo a elektrickou energii. Byl můj první velký projekt, velký zákazník a hlavně velká škola.2012 Energo 9 rozhovor . A dost možná právě tato stáž v Německu byla impulsem, proč jsem rozhodl odpovědět na inzerát a začal pracovat pro Siemens ČR.r. Aby nebylo tak „jednoduché“, projekt probíhá za plného provozu. Když nepracujete, jak dobíjíte ba- terky? Ještě před nedávnem jsem relaxo- val závoděním na MTB a na cestách s batohem zejména po Jižní Ame- rice a Asii., ale s vel- kým stupněm volnosti rozhodování a organizace. Ale první věta měla být, není můj úspěch, ale úspěch všech, kteří se na projektu podílí. V druhé etapě bylo přesně obráce- ně. Pak potkalo nej- lepší v mém životě narodili mi syn a dcerka.o. Pak následovalo ještě něko- lik menších projektů, a když pak hledal kandidát na ředitele dceřiné společnosti Siemens, která zajišťovala servis koncových telekomunikačních přístrojů, přihlásil jsem a ono to vyšlo. Ale vážně – palcové titulky dnešního světa jsou „zelená energie“, „stoupající spotřeba energie“, „jaderná energie“ atd. Vyhráli jsme a byl průlomový a zásadní projekt nejen pro divizi, ale pro celý Siemens v ČR. Jak vyvíjela vaše kariéra v rámci společnosti? Do telekomunikační divize jsem nastoupil v době, kdy začal boom pevných a mobilních bezdrátových sítí. Je jasné, s nárůstem světové populace roste poptávka nejen po energii, ale také např. Mimo projekty pro ČEZ naše divize řadu menších projektů nejen v České republice, ale i v zahraničí. Zhruba po roce jsem vrátil zpět do Prahy a začal pracovat na pro- jektu pro Český Telekom (dnešní Telefónica). Shodou okolností jsem rok po same- tové revoluci absolvoval roční studijní pobyt u Siemens v Německu. V divizi Energetika zrov- na připravovali na vypsání projektu retrofit elektrárny Tušimice. Respektive mu- sím vynechat préteritum a psát v pří- tomném čase, protože tento projekt stále ještě běží a bude ukončen letos. Můj úkol byl připravit společnost na prodej, což i za dva roky stalo.Jak dlouho pracujete pro společnost Siemens? Dlouho:-), nastoupil jsem v roce 1998. Chyběli pra- covníci zkušenostmi z podobných projektů (jak na straně zákazníka, tak i dodavatelů), ale nechyběla chuť se do projektu pustit. Co byste řekl o kolektivu lidí, který vás obklopuje? Jsou fajn a já jim za to mnohokrát děkuji. Velké ani malé projekty nejsou o jednotlivcích, ale o týmu. Tempo závratné a mám pocit, že to zpomalení bylo prospěchu věci. Pravdou je, v dnešní, ne zcela jednoduché době někdy těžké najít pro sebe i ostatní správnou motivaci, ale pokud máte kolem sebe ty správné lidi, tak vždycky jde! Kdybyste mohl ovlivnit světovou politiku v oblasti energetiky, jaké rozhodnutí opatření byste udělal, aby s námi naše planeta ještě pár tisíc let vydržela? Já myslím, naše krásná planeta je na lidstvo docela naštvaná, ale určitě lze ještě změnit. Na tu dobu vzpomínám rád – fajn parta 60 mladých lidí, sice dceřiná společnost Siemens, s. V tomto roce bude spuštěn plný provoz a tím bude projekt úspěšně ukončen