Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 84 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
b) zvětšení měřicího rozsahu stří- Obr. dílků, bude skutečná velikost proudu 46.rozšíření měřicího rozsahu stejnosměrného proudu nad buď do nebo 120 použijeme bočník, který příslušenstvím měřidla. Bočník zapojíme svorku zdířku (obr. Měřicí transform átor proudu davého proudu 300 použijeme k vom etu měřicí transformátor proudu (obr. do 30 vypočítáme přepočítávací konstantu podle počtu dílků stupnice takto: zvolený rozsali 60 (dílků stupnice) 0,5 A/d Naměříme-li např. Sekundární proud měřicího transfor­ mátoru proudu proto při měření nastavíme proudový rozsah A. Zvětšení rozsahu stejnosm ěrného proudu bočníkem vom etu Podle zvoleného rozsahu, např. když obě zapojení jsou správná dají stejně přesný výsledek, hlediska bezpečnosti obsluhují­ cího třeba dát přednost zapojení podle obr.0,5 = = A. 53). 120A n . 55a, protože nebezpečné napětí 86 . 30a + 60 3 mV C ICM V ) 60mV J 300m!/ ® (í) @ ® © Obr. 54). 55a nebo 55b. Svorky transformátoru proudu jsou pro 25— možné dvoje zapojení, podle schémat obr. 54. 53