Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 42 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
5543 1,804 61 30 0,5000 0,8660 0,5774 1,732 60 31 0,5150 0,8572 0.1944 5,145 79 12 0,2079 0,9781 0,2126 4,705 78 13 0,2250 0,9744 0,2309 4,331 77 14 0,2419 0,9703 0,2493 4,011 76 15 0,2588 0,9659 0,2679 3,732 75 16 0,2756 0,9613 0,2867 3,487 74 17 0,2924 0,9563 0,3057 3,271 73 18 0,3090 0,9511 0,3249 3,078 72 19 0,3256 0,9455 0,3443 2,904 71 20 0,3420 0,9397 0.1051 9,514 84 7 0,1219 0,9925 0,1228 8,144 83 8 0,1392 0,9903 0,1405 7,115 82 9 0,1564 0,9877 0,1584 6,314 81 10 0,1736 0,9848 0,1763 5,671 80 11 0,1908 0.4040 2,475 68 23 0,3907 0,9205 0,4245 2,356 67 24 0,4067 0.9135 0,4452 2,246 66 25 0,4226 0,9063 0,4663 2,145 65 26 0,4384 0.050 64 27 0,4540 0,8910 0,5095 1,963 63 28 0,4695 0,8829 0,5317 1,881 62 29 0,4848 0,8746 0.8988 0,4877 2.9816 0.Tab.3640 2,747 70 21 0,3584 0,9336 0,3839 2,605 69 22 0,3746 0,9272 0. Funkce úhlů Ú hel [°] sinus kosinus tangens kotangens hel [°] 0 0,0000 1,0000 0,0000 90 1 0,0175 0,9998 0,0175 57,29 89 2 0,0349 0,9994 0,0349 28,64 88 3 0,0523 0,9986 0,0524 19,08 87 4 0,0698 0,9976 0,0699 14,30 86 5 0,0872 0,9962 0,0875 11,43 85 6 0,1045 0,9945 0.7536 1,327 53 38 0,6157 0,7880 0,7813 1,280 52 39 0,6293 0,7771 0,8098 1,235 51 40 0,6428 0,7660 0,8391 1,192 50 44 .664 59 32 0,5299 0,8480 0,6249 1,600 58 33 0,5446 0,8387 0,6494 1,540 57 34 0,5592 0,8290 0,6745 1,483 56 35 0,5736 0,8192 0,7002 1,428 55 36 0,5878 0,8090 0,7265 1,376 54 37 0,6018 0,7986 0.6009 1