Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 132 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
vodem měřit při cos <p= výkonu při cos cp= 0,8 do výkonu 17,6 kW, odečtením tabulky 15.8 0,7 0,6 5 1,9 1,71 1,52 1,33 1,14 4,32 3,88 3,45 3,02 2,59 10 3,8 3,42 3,04 2,66 2,28 8,65 7,78 6,92 6,05 5,19 15 5,7 5,13 4,56 3,99 3,42 12,9 11,6 10,3 9,03 7,74 20 7,6 6,84 6,08 5,32 4,56 17,3 15,5 13,8 12,1 10,3 30 11,4 10,2 7,98 6,84 25,9 23,3 20,7 18,1 15,5 50 17,1 15,2 13,3 11,4 43,2 38,8 34,5 30,2 25,9 75 28,5 25,6 22,8 19,9 17,1 48,7 43,8 38,9 34,— 29,2 100 34,2 30,4 22,8 86,5 77,8 69,2 60,5 51,9 150 51,3 45,6 39,9 34,2 129 116 103 90,3 77,4 200 68,4 60,8 53,2 45,6 173 153 138 121 103 300 114 102 91,2 79,8 68,4 259 233 207 281 155 400 152 136 121 106 91,2 346 311 278 242 207 600 228 205 182 158 136 519 467 415 363 311 800 304 273 243 212 182 692 622 553 484 415 1000 380 342 304 266 228 865 778 692 605 519 134 . Tab. Napěťová cívka jednofázovóho wattmetru ferodynamické soustavy nedá zapojit tak, jedním kon­ cem připojí vodic, kterém proudová cívka, druhým koncem na některou zbývající fázi. 17 Jmenovitý primární proud měřicího transformátoru proudu A llozvod 220 Rozvod 500 V trojfázový výkon p ]/3ř7s7 cos <p kW trojfázový výkon P YŠUsI cos <p kW COS COS q> 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,9 0. Odpory se dodávají jako příslušenství wattmetru. Pro objednávku jednofázového wattmetru měření činného výkonu v trojfázové síti (bez středního vodiče) napětím X220 nebo pro síť 3x500 použijeme tabulky 17. Přepočítávací konstanta bude i = 100/5 50/5 = nebo = Pi při cos 22 P při cos <p= 11 Měření výkonu trojfázové soustavě bez středního vodiče Měření jednorázovým ivattmetrem V trojvodičové síti není střední vodič. Trojfázový výkon bude trojnásobkem naměřeného jednofázového vý­ konu, půjde-li rovnoměrné zatížení fází. Aby se trojvodičovém rozvodu dalo měřit jednofázově, musí udělat umělý nulový bod tří stejně velkých činných odporů (obr. Napětí proud nebyly stejném směru. 105)