Elektroinstalační úložný materiál KOPOS

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: KOPOS Kolín a.s.

Strana 6 z 268Poznámky redaktora
..K 005. 1-59 Materiál: slitina, vyhovují pro montáž stavební hmoty třídy reakce oheň A1 nebo (viz str.................... KOPOS KOLÍN a.......... Krabice jsou určené pro rozvody napětím 400 proudem max A....... Základní barva krabic pod omítku světle šedá (RAL 7035)..... jako výrobce doporučuje mon- táž krabic stavebních hmot třídy reakce oheň smyslu ČSN 13501-1. Pro celý sortiment výrobků dutých stěn doporučujeme použít námi dodávané sestavy fréz viz str...... V kombinaci tepelně izolační nehořlavou podložkou tloušťky lze montáž na stavební hmoty provádět bez omezení třídy reakce oheň F..s.. Krabice osazené příslušným víkem, nebo přístrojem krytím rovným nebo vyšším IP30 splňují krytí IP30.. Nad rámec požadavků provedena zkouška plamenem jehlového hořáku dle ČSN EN 60695-11-5 vyhovujícím výsledkem. vyhovují zkoušce odolnosti proti nadměrnému teplu hoření žhavou smyčkou teplotou 850 °C. vyhovují zkoušce odolnosti proti nadměrnému teplu hoření žhavou smyčkou teplotou 850 °C.............. kombinaci s tepelně izolační nehořlavou podložkou tloušťky materiálu třídy reakce na oheň lze montáž stavební hmoty provádět bez omezení.... V případě montáže stavební hmoty třídy reakce oheň nebo tepelně izo- lační podložkou jsou určené pro rozvody napětím 500 V.... Nad rámec požadavků provede- na KSK krabic provedena zkouška jehlového hořáku dle ČSN 60695-11-5 vyhovujícím výsledkem............... jako výrobce doporučuje mon- táž krabic stavebních hmot třídy reakce oheň smyslu ČSN 13501-1.. Přístrojové univerzální krabice jsou určené pro rozvody napětím 400 V a proudem max A.... Dle ČSN 332312 ed........ 1-4 Materiál: Tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) teplotní odolností +60 °C........ Krabice dle požadavků ČSN 60670-1 čl...............CS..........s........... jako výrobce doporučuje montáž krabic (mimo typy 003.. Krabice jsou určené pro rozvody napětím 400 proudem max A. KOPOS KOLÍN a. Dle ČSN 332312 ed..... V kombinaci tepelně izolační podložkou (viz str............. Krabice L/1 její modifikace KOPOS KOLÍN a............ jako výrobce doporučuje mon- táž krabic stavebních hmot třídy reakce oheň smyslu ČSN 13501-1. 2 4 5 rejstřík 3 ..CS.......... Krabice dle požadavků ČSN 60670-1 čl......... vyhovují zkoušce odolnosti proti nadměrnému teplu hoření žhavou smyčkou teplotou 850 °C... Lištové .. 1-63 Materiál: Samozhášivý polykarbonát (PC-ABS) teplotní odolností -20 až +80 °C.. Bezhalogenové (HF) .. Samozhášivý polypropylen (PP) teplotní odolností +60 °C... Krabice typu 003.. Krabice KPZ-1_PO splňuje klasifikaci 120 dle ČSN 1363-1:2013 Dle ČSN 332312 ed.K stavebních hmot třídy reakce na oheň nebo smyslu ČSN 13501-1..................... Krabice úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní podobné pevné elektrické instalace...... KOPOS KOLÍN a.......s.. Pod omítku ........ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE 1 Elektroinstalační krabice příslušenství Dle normy ČSN 60670-1 Krabice úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní podobné pevné elektrické instalace.............. Krabice osazené příslušným víkem, nebo přístrojem krytím rovným nebo vyšším IP30 splňují krytí IP30.....................s..CS.. 1-17 Materiál: Samozhášivý polypropylen (PP) teplotní odolností -25 +60 je použit KEZ, KEZ 300, KEZ-3, MDZ, MDZ 300, MDZ MDZ 300..... ... Teplotní odolnost -25 +60 °C. Krabice jsou určené pro rozvody napětím 400 V. Samozhášivý polypropylen (PP) polyamid (PA) teplotní odolností -25 až +60 použit krabic řady KSK. V uzavřeném provedení kovové (IP 54) .... Krabice dle požadavků ČSN 60670-1 čl......................... vyhovují zkoušce odolnosti pro- ti nadměrnému teplu hoření hoření žhavou smyčkou teplotou 850 °C............... 5-3)......... V případě montáže stavební hmoty třídy reakce oheň nebo ve smyslu ČSN 13501-1 jsou určené pro rozvody napětím 400 proudem max A. vyhovují zkoušce odolnosti proti nadměrnému teplu hoření žhavou smyčkou teplotou 850 °C..... ČSN IEC 60670-1 ed.... 1-78) tloušťky lze montáž na hořlavé podklady provádět bez omezení třídy reakce oheň F...................... 1-38 Materiál: Samozhášivý polypropylen (PP) teplotní odolností +60 °C, zpěňující materiál..... KOPOS KOLÍN a...... Krabice jsou určené pro rozvody napětím 400 proudem max A....... Do dutých stěn ............... KOPOS KOLÍN a...... 1-82 1-83............ vyhovují zkoušce odolnosti proti nadměrnému teplu hoření žhavou smyčkou teplotou 850 °C....... jako výrobce doporučuje pro sólo osazené přístroje instalované materiálů stupně hořlavosti podle dříve platné normy ČSN 0862............... Krabice dle požadavků ČSN 60670-1 čl. Do zateplení .. Nad rámec poža- davků provedena zkouška plamenem jehlového hořáku dle ČSN 60695-11-5 s vyhovujícím výsledkem.. 1-27 Materiál: Tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) teplotní odolností až +60 °C.. Nad rámec poža- davků provedena zkouška plamenem jehlového hořáku dle ČSN 60695-11-5 s vyhovujícím výsledkem... Krabice dle požadavků ČSN 60670-1 čl.....CS........K možné použít pouze stavební hmoty třídy reakce oheň A1..... Samozhášivý polypropylen (PP) polykarbonát (PC-ABS) teplotní odolností -25°C +60°C použit krabic KUZ... Osazené krabice příslušným víkem, nebo přístrojem krytím rovným nebo vyšším IP30 splňují krytí IP30 (KP 68/D, KPR 68/D)......... Krabice dle požadavků ČSN 60670-1 čl.. Nad rámec poža- davků provedena zkouška plamenem jehlového hořáku dle ČSN 60695-11-5 s vyhovujícím výsledkem. V uzavřeném provedení plastové (IP 40, 54, 65, 66) .... 1-40 Materiál: Tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) teplotní odolností až +60 °C..... Samozhášivý polypropylen (PP) polyethylen (PE) teplotní odolností -5 +60 použit krabic 8130 8135...................................s........... Dle ČSN 332312 ed.. 1-82 1-83......... Krabice jsou dodávány také jiných barevných odstínech při zachování kvality......... jako výrobce doporučuje mon- táž krabic stavebních hmot třídy reakce oheň smyslu ČSN 13501-1......... Dle ČSN 332312 ed.............. Krabice jsou určené pro rozvody napětím 500 V....................s..... Dle ČSN 332312 ed........ jako výrobce doporučuje montáž krabic stavebních hmot třídy reakce oheň nebo smyslu ČSN 13501-1........ KOPOS KOLÍN a..... Krabice požárně dělících příček ....s.. Pro montáž dutých stěn doporučujeme použít námi dodávané sestavy fréz viz str... Krabice dle požadavků ČSN 60670-1 čl.......K 005............... 1-48 Materiál: Tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) teplotní odolností až +60 použit krabic 8101 8119..... vyhovují zkoušce odolnosti proti nadměrnému teplu hoření žhavou smyčkou teplotou 650 (pro krabice řady KSK 850 °C).................