ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu 2014

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Katalog výrobků i katalogové listy jsou k dispozici pro zákazníky v tištěnépodobě. Údaje uvedené v těchto katalozích jsou určeny souhrnně pro všechnyuživatelské skupiny. Tištěný katalog výrobků je vydáván zpravidla jednou ročně.Katalogy jsou k dispozici u smluvních velkoobchodních distributorů, na školícíchakcích odborných agentur apod. Též je lze objednat prostřednictvím formulářena www.elektrobecov.cz. Katalogy jsou vydávány v českém a anglickém jazyce.Katalogové listy jsou tištěny oboustranně ve formátu A4 a prezentují vždykonkrétní výrobek, většinou novinky, inovace či speciality.

Vydal: ELEKTRO,výrobní družstvo v Bečově nad Teplou Autor: ELEKTRO Bečov

Strana 67 z 88

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
hlavou (min. L mm). Umístění předpokládá pod kryt rozvaděče (proudové svorkovnice a PS nemají žádné krytí).: Kryt není dodáván se svorkovnicí, nutné jej objednat zvlášť. Liší též výškou, neboť odbočovací svorkovnice vyšší o izolovanou podpěru můstku.65 OdbočovacísvorkovnicePS,SN,SPE Odbočovací svorkovnice řady 2 Technické parametry Jmenovité napětí [V] 750 830 = Maximální proudové zatížení [A] 232 Hmotnost [g] 259,5 (293,5 s krytem) Šířka výška délka [mm] 60,3 (70,8 s krytem) 125 Barevné provedení plastových částí hnědá čokoládová Upevnění (na stěnu apod.) Doporučený šroub s válc. Svorkovnice 2 Svorkovnice 2 Svorkovnice SPE 2 ODBOČOVACÍ SVORKOVNICE Odbočovací svorkovnice jsou určeny pro vícenásobné odbočení, rozbočení vzájemné spojení vodičů různých průřezů (od 2,5 mm2 do 95 mm2 svorkov- nice řady od 1,5 mm2 do 16 mm2 svorkovnice řady 3). Izolační materiál polyamid PA, hořlavost V0 dle 94. Svorkovnice možné upevnit pomocí šroubů na stěnu, nebo s použitím adaptéru APS na nosnou lištu 7,5 (adaptér APS není součástí svorkovnice pro uchycení jedné svorkovnice na lištu nutno použít dvou kusů adaptéru). Konstrukční provedení podobné jako u ekvipotenciálních svorkovnic EPS a EPS avšak základní rozdíl od ekvipotenciálních svorkovnic spočívá v odizolování odbočovacího můstku od upevňovacích šroubů. Ke svorkovnicím řady jsou nabízeny jako příslušenství kryty, které lze zaplombovat. Počet druh třmenů nelze měnit. Svorkovnice jsou zkoušeny podle ČSN 60998-2-1, ČSN 60-947-7-1 a zkouškou na vibrace 10-50 Hz, 0,35 mm, cyklů). Rozteč montážních otvorů můstku svorkovnice: 103 mm Upevnění na lištu 35, (svorkovnice od lišty odizolována) Pomocí adaptéru APS 2 Možnosti připojení vodičů Typ třmenu (jejich počet ve svorkovnici) PS-6 mm2 (4x) PS-16 mm2 (6x) PS-95 mm2 (4x) Jmenovitý průřez vodiče [mm2 ] 70 Počet vodičů druh vodičů [mm2 ] 1 (D-tuhý plný tuhý slaněný) 2,5 95 2 (D-tuhý vodič) 2,5 25 1 (L-ohebný vodič) 2,5 70 2 (L-ohebný vodič) 2,5 16 1 95 Utahovací moment šroubů [Nm] 0,8 6 Doporučený typ šroubováku Plochý (0,8 4 mm) Plochý 5,5 mm) Inbus 6 Objednací číslo Typ svorkovnice barevné provedení svorkovnice kryt PS hnědá I 233600 I 263455 SN světle modrá I 243700 I 263425 SPE zelená I 243800 I 263445 Typ (barva hnědá) pro fázové vodiče Typ (barva světle modrá) pro vodiče „N“ Typ SPE SPE (barva zelená) pro ochranné vodiče Můstek svorkovnice řady 2 Technický nákres svorkovnice řady 2 Pozn. Spojovací a odbočovací část svorkovnice tvořena propojovacím mosazným můstkem (galva- nicky pocínovaným) a upevňovacími třmeny z oceli (galvanicky pokovenými ZnCr). Jednotlivé svorkovnice jsou barvou izolantu patek a nástavců určeny k výhradnímu použití: