ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu 2014

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Katalog výrobků i katalogové listy jsou k dispozici pro zákazníky v tištěnépodobě. Údaje uvedené v těchto katalozích jsou určeny souhrnně pro všechnyuživatelské skupiny. Tištěný katalog výrobků je vydáván zpravidla jednou ročně.Katalogy jsou k dispozici u smluvních velkoobchodních distributorů, na školícíchakcích odborných agentur apod. Též je lze objednat prostřednictvím formulářena www.elektrobecov.cz. Katalogy jsou vydávány v českém a anglickém jazyce.Katalogové listy jsou tištěny oboustranně ve formátu A4 a prezentují vždykonkrétní výrobek, většinou novinky, inovace či speciality.

Vydal: ELEKTRO,výrobní družstvo v Bečově nad Teplou Autor: ELEKTRO Bečov

Strana 61 z 88

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Při montáži ZSA potrubí v prostředí zvýšenou vlhkostí chemickou agresivitou doporučujeme potřít spodní kontaktní část vlastní svorky dielektrickým gelem. ČSN 60998-2-1:05 ed. trubky). U EPS AH2 a u EPS je AH2 AG2. Propojovací můstek u všech typů ekvipotenciálních svorkovnic konstruován tak, zamezeno vypadnutí třmenů z vlastního můstku při uvolnění šroubu. Spojovací a odbočovací část svorkovnice tvořena propojovacím mosazným můstkem (galvanicky poniklovaným) a upevňovacími třmeny z oceli (galvanicky pokovenými ZnCoCr). Barva plastu: EPS šedá, EPS hněď Gobi, EPS tmavě šedá. Izolační materiál patek a krytů svorkovnic polyamid hořlavost dle 94. Zemnicí svorka 4 Tato svorka byla vyvinuta na základě potřeby připojení kovových vodovodních baterií obdobných zařizovacích předmětů prostorách, kde nutno provést doplňkové místní pospojování rozvody vody jsou provedeny v  plastovém potrubí. Svorku není doporučeno zalévat betonem jinou hmotou. ČSN 60947-1:08 ed. instalační krabice 100E s víkem a spojovací materiál na montáž vlastní svorkovnice v krabici). Upevňovací šrouby nejsou od můstku svorkovnice vodivě odizolovány. Součástí výrobku jsou též dvě matice pro připevnění vodiče mezi příložky svorky. Typy EPS a EPS jsou rozměrově stejné, ale liší od sebe rozdílnými počty třmenů různých velikostí (EPS více třmenů pro uchycení vodičů větších průřezů, EPS má naopak více menších třmenů pro vodiče menších průřezů). Spolehlivého spojení s pospojovaným předmětem dosáhne utažením mosazné matice. Počet druh třmenů nelze měnit. Zkoušení výrobků: Ekvipotenciální svorkovnice jsou ve shodě s požadavky norem ČSN EN 60998-1:05 ed. Svorkovnice bez krytu lze navíc umístit do instalačních krabic (pro EPS a EPS jsou doporučené typy 125E a KT 250L, pro typ EPS doporučený typ 100E). ZemnicíprvkyaekvipotenciálnísvorkovniceEPS . Všechny tři typy možné aplikovat v prostředí AB7 (-25 +55 °C) a AF1-2. EPS EPS jsou nabízeny buď s krytem (s možností zaplombování), nebo bez krytu. EPS nabízena bez krytu a v provedení EPS 3+KO 100E (součástí tohoto balení kromě vlastní EPS také el. Výrobek zkoušen dle ČSN 60998-2-1 a ČSN 33 0360. Výrobek zkoušen dle ČSN 60998-2-1 a ČSN 33 0360. 4 a  ČSN 60974-7-1:03 ed. Dle požadavku zákazníka lze dodat pásku v atypických délkách. Dokonalý styk s pospojovanou konstrukcí, zbavenou nátěrů a koroze, zaručen obepnutím měděné nebo nerezové pásky a jejím stažením ve svorce. Svorka skládá ocelového tělesa šroubem a příložkou (tyto části jsou galvanicky pokovené ZnCr) a mosazné 1/2“ matice (tato matice součástí výrobku případě potřeby možno ale dodat samostatnou svorku bez matice). Svorkovnice lze upevnit pomocí šroubů M5 (nejsou součástí výrobku) na stěnu, rozvodnou desku apod. Měděná nerezová páska není součástí zemnicí svorky ZSA a je dodávána v délce 0,5 m, ve svitcích o délce 10 m nebo 50 m. Mosazná matice našroubuje na kovovou část pospojované baterie 1/2“, na ní nasune těleso svorky s připojeným vodičem baterie nainstaluje do  vodovodního systému. Ekvipotenciální svorkovnice EPS EPS a EPS 3 Jsou určeny pro použití domovních průmyslových rozvodech jako svorkovnice hlavního pospojování. Oba dva typy mají specielní třmen pro uchycení páskového vodiče. Výrobek skládá z vlastní svorky (vnitřní a vnější část), dvou příložek a jednoho šroubu (tyto části jsou ocelové a galvanicky pokovené ZnCr). Typ EPS rozměrově menší a upínací průřezy jsou oproti předchozím dvou typům omezené.59 ZEMNICÍ PRVKY Zemnicí svorka ZSA 16 Pomocí této svorky lze připojit ochranný vodič na kovové předměty a konstrukce kruhového tvaru (např