ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu 2014

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Katalog výrobků i katalogové listy jsou k dispozici pro zákazníky v tištěnépodobě. Údaje uvedené v těchto katalozích jsou určeny souhrnně pro všechnyuživatelské skupiny. Tištěný katalog výrobků je vydáván zpravidla jednou ročně.Katalogy jsou k dispozici u smluvních velkoobchodních distributorů, na školícíchakcích odborných agentur apod. Též je lze objednat prostřednictvím formulářena www.elektrobecov.cz. Katalogy jsou vydávány v českém a anglickém jazyce.Katalogové listy jsou tištěny oboustranně ve formátu A4 a prezentují vždykonkrétní výrobek, většinou novinky, inovace či speciality.

Vydal: ELEKTRO,výrobní družstvo v Bečově nad Teplou Autor: ELEKTRO Bečov

Strana 34 z 88

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Propojování V řadě sousedící pojistkové svornice lze vzájemně propojovat propojovacími hřebeny, nelze je však propojovat šroubovými propojkami jako základní řadové svornice. Provedení V řadových svornicích pojistkových jsou použity šrouby s kombinovanou hlavou šroubu lze použít šroubovák s plochým břitem křížový typ PH. Specifika při použití řadových svornic s LED Tyto svornice najdou uplatnění obvodech, kde při přerušení pojistky zůstane obvod, který napájí LED diodu, uzavřen přes připojenou zátěž (například cívku relé, stykače apod.). Materiál šroubů ocel, kalená, galvanicky upravená ZnCr. Svornice lze upnout na nosné lišty 15, 7,5, a G 32. Rozsah možných připojitelných vodičů od 0,5 mm2 do 6 mm2 .32 ŘADOVÉ SVORNICE POJISTKOVÉ RSP Použití Konstrukce řadových svornic pojistkových umožňuje zařadit do obvodu jistící prvek trubičkovou tavnou pojistku. Tato pojistka vkládá do výklopného nosiče mezi vodivé kontakty. Při použití doporučeného nářadí a utahovacího momentu dodavatelem garantována odolnost šroubu proti poškození i při několikanásobném opakovaném použití. Při stejnosměrném napětí je nutno dodržet polaritu kladného pólu, vyznačeného svornici. Přeruší-li se tento obvod zároveň při přerušení pojistky, nebude dioda svítit. Tento stav je signalizován rozsvícením LED diody. Ochrana před úrazem elektrickým proudem Krytí řadových svornic pojistkových 20. Doporučená poloha při montáži vodorovně umístěných svornic taková, aby nosič pojistky vyklápěl směrem dolů. Pojistkové svornice všech nabízených typů lze zařadit do obvodu jak střídavým, tak stejnosměrným napětím. Zkoušení výrobků: RSP RSP 4-LED, RSP 4-LED/24-48V dle ČSN 60947-7-3 dle ČSN 60947-1 RSP A 4 dle ČSN 60947-7-3 Detail vložení pojistky do nosiče Spojovací a kontaktní části řadové svornice RSP ŘadovésvornicepojistkovéRSP . Svornice lze upnout na ocelové nosné lišty 15, 7,5, a G 32. Nedojde tudíž galvanickému oddělení obvodu. Elektrovodnou částí mosaz, galvanicky cínována, kontaktní částí cínovaná bronz. Při otevřeném nosiči pojistky krytí živých částí pod napětím 10. Materiál izolačního pouzdra polyamid hořlavost dle 94, bez halogenů