ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu 2014

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Katalog výrobků i katalogové listy jsou k dispozici pro zákazníky v tištěnépodobě. Údaje uvedené v těchto katalozích jsou určeny souhrnně pro všechnyuživatelské skupiny. Tištěný katalog výrobků je vydáván zpravidla jednou ročně.Katalogy jsou k dispozici u smluvních velkoobchodních distributorů, na školícíchakcích odborných agentur apod. Též je lze objednat prostřednictvím formulářena www.elektrobecov.cz. Katalogy jsou vydávány v českém a anglickém jazyce.Katalogové listy jsou tištěny oboustranně ve formátu A4 a prezentují vždykonkrétní výrobek, většinou novinky, inovace či speciality.

Vydal: ELEKTRO,výrobní družstvo v Bečově nad Teplou Autor: ELEKTRO Bečov

Strana 18 z 88

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Vodivé spojení na lištu Vodivé spojení na  lištu DIN zajištěno čelisťovým kontaktem, jehož dotažení provádí středovým šroubem umístěným mezi krajními šrouby pro dotažení vodiče. Ocelová lišta, galvanicky pozinkovaná a pasivovaná chromátem může být použita pouze pro funkci PE.16 ŘadovésvornicetypRSAPE ŘADOVÉ SVORNICE RSA PE, RSA PEN Použití Tyto výrobky jsou určeny ke spojování ochranných vodičů v soustavách TN-C, TN-S. Konstrukční provedení U těchto typů řadových svornic konstrukční provedení obdobné jako u základních svornic RSA. Jsou konstrukčně řešeny s vodivým spojením ochranného vodiče na nosnou lištu TH 7,5 a TH ocelovou, galvanicky upravenou ZnCr. Izolační pouzdro však odlišně od základních typů skládá dvou barevných částí, zelené a žluté, čímž dosaženo zelenožlutého barevného provedení. Všechny typy svornic RSA jsou obrysově (délka a výška) totožné základními typy svornic RSA. Nosné lišty lze využít jako sběrnice pro funkci PEN pouze tehdy, je-li materiál lišty a průřez vodiče mm2 a vyšší. Svornice takto i oboustranně zapouzdřena. Soudržnost obou částí svornice zajišťují čepy, eventuelně u inovaných typů speciální západky. Svornice jsou zkoušeny podle normy ČSN 947-7-2. Vodivé spojení spolehlivě zajištěno kontaktem při dodržení pokynu k montáži, dodávaného s výrobkem.