ELEKTRO Bečov 2013

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Tento katalog se týká elektrotechnického spojovacího materiálu - řadových svornic s příslušenstvím, zemnicích svorek, ekvipotenciálních a odbočovacích svorkovnic, svorkovnic stožárů veřejného osvětlenía dalšího upevňovacího elektroinstalačního materiálu. Produkce těchto výrobků tvoří hlavní výrobní program. Veškeré informace o elektrotechnickém materiálu najdete v tomto katalogu ...

Vydal: ELEKTRO,výrobní družstvo v Bečově nad Teplou Autor: ELEKTRO Bečov

Strana 73 z 84

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
i pojistkové vložky.5/2)Stožárové svorkovnice řady (průchozí, TN-S)SV 6.5/2)H 111420H 111425 (SV 6. čísla výše), dodání s více pojistkovými spodky také možné s tím, žev objednávce připsané číslo za lomítkem znamená počet poj.5 6.16.5 6.5 9. spodků.5/2 9. průřez [mm2](Al, rigid)(Cu flexible)503525161610106Utahovací moment šroubů [Nm] 2,5 1,2 0,8Složení svorkovnice RSA RSA RSA RSA RSA RSA RSA RSA 6Objednací číslos jedním držákem pojistky (RSP 4)s dvěma držáky pojistky (RSP 4)H 126224H 126225 (SV 9. Dodání dvěma pojistkovými nosiči možné (viz obj.10. průřez [mm2](Al, rigid)(Cu flexible)503525161610106Utahovací moment šroubů [Nm] 2,5 1,2 0,8Složení svorkovnice RSA RSA RSA RSA RSA RSA RSA RSA 6Objednací číslos jedním držákem pojistky (RSP 4)s dvěma držáky pojistky (RSP 4)H 116224H 116225 (SV 6.5 6.35.6.5/2 9.6.35.5 9.Poznámka: Připojovací možnosti jednotlivých svorek použitých sestavě jsou uvedeny katalogu sekci Řadové svornice.5/2)H 116120H 116125 (SV 6.5 6.5Jmenovitý průřez [mm2] 6Jmenovitý proud [A] 125 41Izolační napětí [V] 1000 1000 1000 1000Max.5/2 6.35. Válcové pojistky nejsou adekvátní k použití v pojistkových spodcíchE14 E27.10.5/2 6.Rozměry: 6.35.5/2)H 126120H 126125 (SV 9.6.5A [mm] 55B [mm] 48C [mm] 174 137 120 102 240 185 160 132C1 [mm] 50L [mm] 300 235 235 235 380 300 250 250Stožárové svorkovnice řady (odbočovací, TN-S)SV 9.5/2 6. Svorkovnice typu SV, SV-A a SV-B jsou standardně dodávány s jedním pojistkovým nosičem,svorkovnice typu standardně bez nosiče pojistky.5/2 9.6.16.35.10.5Jmenovitý průřez [mm2] 6Jmenovitý proud [A] 125 41Izolační napětí [V] 1000 1000 1000 1000Max.5 6.5/2A [mm] 55B [mm] 48C [mm] 183 146 129 110 249 194 169 141C1 [mm] 50L [mm] 300 235 235 235 380 300 250 250Stožárovésvorkovnice.10.Poznámka: Připojovací možnosti jednotlivých svorek použitých sestavě jsou uvedeny katalogu sekci Řadové svornice.10.5 9.Nosiče pojistek E14 A E27 jsou v provedení NEOZED a je do nich doporučený typ D02 (pro E14) a DII (pro E27). v provedeních řady SV) nutné použít keramickou pojistku z důvodu vyšší zkratové odolnosti.16.71Rozměry: 6.5/2)Rozměry svorkovnic řady (TN-S)Poznámka:Všechny svorkovnice jsou dodávány bez vlastní pojistky, resp.5 9.35.5/2 9.10.5/2)H 111324H 111325 (SV 6.6.5/2)H 121324H 121325 (SV 9.35.16.V případě použití řadové svornice RSP jako nosiče pojistky (tj.16.10.16.10.16.6.5 9.16.5 9.6.5 6.6.5/2)H 121420H 121425 (SV 9.5 9.35