ELEKTRO Bečov 2013

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Tento katalog se týká elektrotechnického spojovacího materiálu - řadových svornic s příslušenstvím, zemnicích svorek, ekvipotenciálních a odbočovacích svorkovnic, svorkovnic stožárů veřejného osvětlenía dalšího upevňovacího elektroinstalačního materiálu. Produkce těchto výrobků tvoří hlavní výrobní program. Veškeré informace o elektrotechnickém materiálu najdete v tomto katalogu ...

Vydal: ELEKTRO,výrobní družstvo v Bečově nad Teplou Autor: ELEKTRO Bečov

Strana 46 z 84

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
proudové zatížení [A] 41Max. Měřicí zdířka pro RSA 2,5 A není nabízena.Krycí štítky (pro jednotlivé svornice)RSA RSA RSA RSA RSA RSA AObjednací číslo 420025 410030 410056 412566 420070Balení (ks) 10Krytky RSA A (pro skupinu svornic)Typ krytky Pro skupinu čtyř svornic Pro skupinu pěti svornicSymbol: „Blesk“ 520026 620026Text: „Pod napětím i při vypnutémhlavním vypínači“ 512426 612426Text: „Pod napětím z cizího zdroje“ 512126 612126Balení (ks) 10Pozn.Zdířka pro AObj.Měřící zdířky jsou pro typy RSA RSA totožné.Pozn. napětí [V] 750 /830Pozn.Zkratovací propojka APouze pro svornice RSA AObjednací číslo 349129Balení (ks) 5Max.: Krycí štítky pro RSA 2,5 A nejsou nabízeny. číslo zdířky pro 246020Balení zdířky (ks) 1Průměr měřicího hrotu [mm] 4Příslušenství pro řadové svornice typu RSAPříslušenstvířadovýchsvornicRSA.: Maximální proudové zatížení měřicích zdířek bez připojeného měřicího hrotu odpovídá maximálnímu proudovému zatíženípříslušných řadových svornic.44Měřicí zdířkyRSA RSA RSA RSA RSA RSA AObjednací číslo 235010 246020 267020 277020jeden šroubmá v hlavěotvor proměřicí hrotBalení (ks) 5Max. proudové zatížení [A] 6Krytí svornice zdířkou 10Průměr měřicího hrotu [mm] 4Pozn.Boční krytka pro RSA APouze pro svornice RSA AObjednací číslo 420066Balení (ks) 1Pozn.: Zdířka pro totožná měřící zdířkou pro RSA RSA A. Měřicí zdířky lze použít i pro propojené svornice. Krycí štítky jsou pro typy RSA RSA totožné.: Použití zkratovací propojky není možné bez dvou kusů zdířky pro A.: Použitím boční krytky a krycího štítku u svornice RSA zaručeno krytí (v případě připojení vodiče průřezu16 mm2a většího již není třeba pro zajištění krytí boční krytky, ale pouze krycího štítku)