ELEKTRO Bečov 2013

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Tento katalog se týká elektrotechnického spojovacího materiálu - řadových svornic s příslušenstvím, zemnicích svorek, ekvipotenciálních a odbočovacích svorkovnic, svorkovnic stožárů veřejného osvětlenía dalšího upevňovacího elektroinstalačního materiálu. Produkce těchto výrobků tvoří hlavní výrobní program. Veškeré informace o elektrotechnickém materiálu najdete v tomto katalogu ...

Vydal: ELEKTRO,výrobní družstvo v Bečově nad Teplou Autor: ELEKTRO Bečov

Strana 18 z 84

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Vodivé spojení spolehlivě zajištěno kontaktem při dodrženípokynu k montáži, dodávaného s výrobkem.16ŘadovésvornicetypRSAPEŘADOVÉ SVORNICE RSA PE, RSA PENPoužitíTyto výrobky jsou určeny ke spojování ochranných vodičů v soustavách TN-C, TN-S.Jsou konstrukčně řešeny s vodivým spojením ochranného vodiče na nosnou lištuTH 7,5 a TH ocelovou, galvanicky upravenou ZnCr. Izolační pouzdro však odlišně od základních typů skládá dvou barevných částí, zelenéa žluté, čímž dosaženo zelenožlutého barevného provedení. Soudržnost obou částí svornice zajišťují čepy, eventuelně u inovaných typůspeciální západky.. Svornice takto i oboustrannězapouzdřena. Ocelová lišta, galvanicky pozinkovaná a pasivovaná chromátem může být použita pouzepro funkci PE.Konstrukční provedeníU těchto typů řadových svornic konstrukční provedení obdobné jako u základních svornicRSA.Svornice jsou zkoušeny podle normy ČSN 947-7-2.Vodivé spojení na lištuVodivé spojení na  lištu DIN zajištěno čelisťovým kontaktem, jehož dotažení provádístředovým šroubem umístěným mezi krajními šrouby pro dotažení vodiče.Všechny typy svornic RSA jsou obrysově(délka a výška) totožné základními typy svornic RSA. Nosné lišty lze využítjako sběrnice pro funkci PEN pouze tehdy, je-li materiál lišty a průřez vodiče mm2a vyšší