Diagonální ventilátory do kruhového potrubí JETLINE

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

Strana 5 z 5Poznámky redaktora
bod 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwAtot 1 sání 72 výtlak 71 do okolí 56 2 sání 72 výtlak 69 do okolí 56 3 sání 74 výtlak 72 do okolí 59 4 sání 69 výtlak 68 do okolí 53 5 sání 68 výtlak 65 do okolí 52 6 sání 70 výtlak 68 do okolí 55 7 sání 64 výtlak 63 do okolí 49 8 sání 62 výtlak 59 do okolí 46 9 sání 64 výtlak 63 do okolí 49 JETLINE 200 1 100 V 140V 170 V 230 V 2 3 4 5 6 7 8 9 100 V 140 V 170 V 230 V 500 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0 400 400 pst [Pa] 300 200 100 0 0 400 800 [m3 /h] 200 600 1000 0 400 800 [m3 /h] 200 600 1000 0 30 60 90 120 P [W] Výkonové charakteristiky – – průtok m3 /h – – pst: statický tlak Pa – – příkon W – – SFP: měrný výkon ventilátoru W/m3 /s (modrá křivka) – – charakteristiky měřeny souladu se standardy ISO 5801 AMCA 210-99 – – akustický výkon dB(A) Hlukové parametry – – akustický výkon oktávových pásmech sání, výtlaku okolí – – udávané hodnoty platí pro prac.Diagonální ventilátory kruhového potrubí JETLINE elektrodesign@elektrodesign.cz 13 5 prac. body charakteristikách – – měřeno souladu ISO 13347-3 2004