ČSN 375245 KLADENÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ DO STROPŮ A PODLAH

| Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Tato norma platí pro volbu druhů a způsobů uložení elektrických vedení nn a mn do konstrukcí stropů a podlah budov v prostorách s prostředím základním podle ČSN 33 0300 a stanoví podmínky pro jejich uložení tak, aby nebyla nebezpečná pro okolí a nebyla vystavena vlivům, které by je mohly poškodit. V prostorách s prostředím jiným než základním musí elektrická zařízení splňovat kromě požadavků této normy i požadavky norem pro příslušná prostředí.

Autor: UNMZ

Strana 9 z 10

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
ČSN 6246 P 1 naaw pnc v o IŽ C v fiG o v il) h p . Vedení uložené prostoru mezistropu A U Změny doplňky, jakož zprávy nově vydaných nor­ mách jsou zveřejňovány Věstníku Gřadu pro normalizaci měfení.ru Q Stroprvco ,iži> .nó_ifyb>;a ZO P ___ y pcnel Obr., I5mo, provoz 64, 640416 Cona K&« 2,— . ČSN 6245 VYDAVATELSTVÍ ÚNM, Prahn Hostivař Rok vydáni 1984, stran náklad 000 výtisků, 22206 Vytiskl: ISK knižní výroba, p