ČSN 375245 KLADENÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ DO STROPŮ A PODLAH

| Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Tato norma platí pro volbu druhů a způsobů uložení elektrických vedení nn a mn do konstrukcí stropů a podlah budov v prostorách s prostředím základním podle ČSN 33 0300 a stanoví podmínky pro jejich uložení tak, aby nebyla nebezpečná pro okolí a nebyla vystavena vlivům, které by je mohly poškodit. V prostorách s prostředím jiným než základním musí elektrická zařízení splňovat kromě požadavků této normy i požadavky norem pro příslušná prostředí.

Autor: UNMZ

Strana 1 z 10

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
, Brno, provoz 54, 540415 Cena Kčs 2,— . Vedení uložené prostoru niezistropu A t r U Změny doplňky, jakož zprávy nově vydaných nor mách jsou zveřejňovány Věstníku Úřadu pro normalizaci měření. ČSN 6245 VYDAVATELSTVÍ ÚNM, Praha Hostivař Kok vydáni 1984, stran náklad 000 výtisků, 22265 Vytiskl: knižni výroba, p.ČSN 6245 PŘÍLOHA 1 n i ponči Obr