ČSN 34 0020 Jmenovitá napětí elektrických zdrojů, soustav a spotřebičů všeobecného použití

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Tato norma stanoví jmenovitá napětí elektrických zdrojů, soustava spotřebičů na stejnosměrný a střídavý proud průmyslového kmitočtu 50Hz. Norma neplatí pro elektrické zdroje, soustavy a spotřebiče, postavené před platností této normy, byla-li by jejich rekonstrukce hospodářsky nevýhodná, pro vnitřní obvody ucelených zařízení (např. soustrojí, blok alternátor s transformátorem apod.), pro trakční zařízení a pro zdroje světla a záření ...


Jak získat tento dokument?