Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 70 z 121Poznámky redaktora
. Přejděte položky menu „Spárovat nový přístroj“.3. ■ Na rádiu pro montáž pod omítku není zapotřebí nastavovat nic zvláštního. – Vyhledávání externích přístrojů Bluetooth provádí automaticky. Obsluha externího přístroje Bluetooth závisí externím přístroji Bluetooth.16 „Menu „Bluetooth“ „Režim““ straně 68.3.18 Menu „Bluetooth“ „Spárovat přístroj“ 2x 1/5 3/5 2/5 Připojit zařízení Režim Bluetooth Bluetooth Bluetooth Menu Obr. 53: Bluetooth® : spárování nového přístroje Toto menu viditelné pouze tehdy, když nastaveních režim Bluetooth nastaven na „Vysílač“, viz kapitola 9. Rádio pro montáž pod omítku musí být účelem spárování zapnuto.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │70 9. Výběr potvrďte krátkým stisknutím tlačítka „ENTER“. Přejděte menu „Bluetooth“. – Dbejte to, aby byl připojovaný přístroj zapnutý byl něm aktivován režim spárování. – Přístroj Bluetooth spáruje rádiem pro montáž pod omítku. Jakmile přístroj Bluetooth dosahu nebo jej opustí, seznam aktualizuje. – Přístroj přepne seznamu nalezených přístrojů Bluetooth, jež jsou dosahu. Prostřednictvím tohoto menu provedete spárování strany rádia pro montáž pod omítku s multimediálním přístrojem Bluetooth. požadovanému přístroji přejděte pomocí tlačítek „PLUS/MINUS“. Spárování strany rádia pro montáž pod omítku (možné pouze režimu Bluetooth „Vysílač“) K provedení spárování proveďte následující kroky: 1. ■ Na rádiu pro montáž pod omítku není zapotřebí přepnutí žádné zvláštní funkce. 4. Spárování strany externího přístroje Bluetooth Spárování strany externího přístroje Bluetooth možné pouze režimu „Přijímač“ rádia pro montáž pod omítku. Přejděte podmenu položky menu „Spárovat nový přístroj“. Pokud se seznamu nezobrazí žádný přístroj, dosahu rádia pro montáž pod omítku se nenachází žádný přístroj. 5. 3. 2. Menu nachází úrovni menu „Bluetooth“