Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 70 z 121Poznámky redaktora
3. Menu nachází úrovni menu „Bluetooth“. Jakmile přístroj Bluetooth dosahu nebo jej opustí, seznam aktualizuje. Rádio pro montáž pod omítku musí být účelem spárování zapnuto. ■ Na rádiu pro montáž pod omítku není zapotřebí přepnutí žádné zvláštní funkce. – Vyhledávání externích přístrojů Bluetooth provádí automaticky. ■ Na rádiu pro montáž pod omítku není zapotřebí nastavovat nic zvláštního. Spárování strany externího přístroje Bluetooth Spárování strany externího přístroje Bluetooth možné pouze režimu „Přijímač“ rádia pro montáž pod omítku. 2. .18 Menu „Bluetooth“ „Spárovat přístroj“ 2x 1/5 3/5 2/5 Připojit zařízení Režim Bluetooth Bluetooth Bluetooth Menu Obr. Výběr potvrďte krátkým stisknutím tlačítka „ENTER“. 53: Bluetooth® : spárování nového přístroje Toto menu viditelné pouze tehdy, když nastaveních režim Bluetooth nastaven na „Vysílač“, viz kapitola 9. 3. 4.3.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │70 9. – Dbejte to, aby byl připojovaný přístroj zapnutý byl něm aktivován režim spárování. 5. Obsluha externího přístroje Bluetooth závisí externím přístroji Bluetooth. Pokud se seznamu nezobrazí žádný přístroj, dosahu rádia pro montáž pod omítku se nenachází žádný přístroj. Přejděte menu „Bluetooth“. Přejděte podmenu položky menu „Spárovat nový přístroj“. Prostřednictvím tohoto menu provedete spárování strany rádia pro montáž pod omítku s multimediálním přístrojem Bluetooth. – Přístroj Bluetooth spáruje rádiem pro montáž pod omítku.16 „Menu „Bluetooth“ „Režim““ straně 68. Přejděte položky menu „Spárovat nový přístroj“. – Přístroj přepne seznamu nalezených přístrojů Bluetooth, jež jsou dosahu. požadovanému přístroji přejděte pomocí tlačítek „PLUS/MINUS“. Spárování strany rádia pro montáž pod omítku (možné pouze režimu Bluetooth „Vysílač“) K provedení spárování proveďte následující kroky: 1