Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 70 z 121Poznámky redaktora
2.3. . – Přístroj přepne seznamu nalezených přístrojů Bluetooth, jež jsou dosahu. požadovanému přístroji přejděte pomocí tlačítek „PLUS/MINUS“. 53: Bluetooth® : spárování nového přístroje Toto menu viditelné pouze tehdy, když nastaveních režim Bluetooth nastaven na „Vysílač“, viz kapitola 9. Výběr potvrďte krátkým stisknutím tlačítka „ENTER“. 3. Přejděte menu „Bluetooth“. – Dbejte to, aby byl připojovaný přístroj zapnutý byl něm aktivován režim spárování.18 Menu „Bluetooth“ „Spárovat přístroj“ 2x 1/5 3/5 2/5 Připojit zařízení Režim Bluetooth Bluetooth Bluetooth Menu Obr. Obsluha externího přístroje Bluetooth závisí externím přístroji Bluetooth. Přejděte položky menu „Spárovat nový přístroj“. Přejděte podmenu položky menu „Spárovat nový přístroj“.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │70 9. Pokud se seznamu nezobrazí žádný přístroj, dosahu rádia pro montáž pod omítku se nenachází žádný přístroj. Prostřednictvím tohoto menu provedete spárování strany rádia pro montáž pod omítku s multimediálním přístrojem Bluetooth. ■ Na rádiu pro montáž pod omítku není zapotřebí přepnutí žádné zvláštní funkce.3.16 „Menu „Bluetooth“ „Režim““ straně 68. Spárování strany externího přístroje Bluetooth Spárování strany externího přístroje Bluetooth možné pouze režimu „Přijímač“ rádia pro montáž pod omítku. – Přístroj Bluetooth spáruje rádiem pro montáž pod omítku. Menu nachází úrovni menu „Bluetooth“. 4. Jakmile přístroj Bluetooth dosahu nebo jej opustí, seznam aktualizuje. 5. Rádio pro montáž pod omítku musí být účelem spárování zapnuto. ■ Na rádiu pro montáž pod omítku není zapotřebí nastavovat nic zvláštního. Spárování strany rádia pro montáž pod omítku (možné pouze režimu Bluetooth „Vysílač“) K provedení spárování proveďte následující kroky: 1. – Vyhledávání externích přístrojů Bluetooth provádí automaticky