Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 70 z 121Poznámky redaktora
■ Na rádiu pro montáž pod omítku není zapotřebí přepnutí žádné zvláštní funkce. – Vyhledávání externích přístrojů Bluetooth provádí automaticky. Spárování strany rádia pro montáž pod omítku (možné pouze režimu Bluetooth „Vysílač“) K provedení spárování proveďte následující kroky: 1. 53: Bluetooth® : spárování nového přístroje Toto menu viditelné pouze tehdy, když nastaveních režim Bluetooth nastaven na „Vysílač“, viz kapitola 9. Výběr potvrďte krátkým stisknutím tlačítka „ENTER“. – Přístroj přepne seznamu nalezených přístrojů Bluetooth, jež jsou dosahu.3. Rádio pro montáž pod omítku musí být účelem spárování zapnuto. 2.16 „Menu „Bluetooth“ „Režim““ straně 68. Obsluha externího přístroje Bluetooth závisí externím přístroji Bluetooth. Přejděte podmenu položky menu „Spárovat nový přístroj“. Přejděte položky menu „Spárovat nový přístroj“.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │70 9. požadovanému přístroji přejděte pomocí tlačítek „PLUS/MINUS“. Spárování strany externího přístroje Bluetooth Spárování strany externího přístroje Bluetooth možné pouze režimu „Přijímač“ rádia pro montáž pod omítku.3. – Dbejte to, aby byl připojovaný přístroj zapnutý byl něm aktivován režim spárování. Prostřednictvím tohoto menu provedete spárování strany rádia pro montáž pod omítku s multimediálním přístrojem Bluetooth. – Přístroj Bluetooth spáruje rádiem pro montáž pod omítku. 4. Přejděte menu „Bluetooth“. 5. Pokud se seznamu nezobrazí žádný přístroj, dosahu rádia pro montáž pod omítku se nenachází žádný přístroj. Menu nachází úrovni menu „Bluetooth“. ■ Na rádiu pro montáž pod omítku není zapotřebí nastavovat nic zvláštního. 3.18 Menu „Bluetooth“ „Spárovat přístroj“ 2x 1/5 3/5 2/5 Připojit zařízení Režim Bluetooth Bluetooth Bluetooth Menu Obr. Jakmile přístroj Bluetooth dosahu nebo jej opustí, seznam aktualizuje.