Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 69 z 121Poznámky redaktora
Pokud seznamu nezobrazuje žádný přístroj, nejdříve zapotřebí přístroj spárovat, viz kapitola 9. 2. Spojení však lze navázat pouze přijímači Bluetooth. Přejděte položky menu „Připojit přístroj“.16 „Menu „Bluetooth“ „Režim““ straně 68. Menu nachází úrovni menu „Bluetooth“. – tomto seznamu zobrazují všechny přístroje Bluetooth. Prostřednictvím tohoto menu navážete spojení strany rádia pro montáž pod omítku s multimediálním přístrojem Bluetooth (např.3. . – Přístroje vzájemně propojí.17 Menu „Bluetooth“ „Připojit přístroj“ 1/5 2/5 2/5 Připojit zařízení Režim Bluetooth Bluetooth Bluetooth Menu Obr. požadovanému spárovaného přístroji přejděte pomocí tlačítek „PLUS/MINUS“. reproduktory, sluchátka).3.3. – Dbejte to, aby byl připojovaný přístroj zapnutý bylo aktivováno Bluetooth® . – Přístroj přepne seznamu již spárovaných přístrojů. 3.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │69 9. 52: Připojení přístroje Bluetooth Toto menu viditelné pouze tehdy, když nastaveních režim Bluetooth nastaven na „Vysílač“, viz kapitola 9. Přejděte podmenu položky menu „Připojit přístroj“. Navázání spojení: Pro navázání spojení proveďte následující kroky: 1. Výběr potvrďte krátkým stisknutím tlačítka „ENTER“. 4. Přejděte menu „Bluetooth“. 5.18 „Menu „Bluetooth“ „Spárovat přístroj““ straně 70