Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 66 z 121Poznámky redaktora
3. – displeji vlevo nahoře objeví dotaz „Posunout oblíbenou položku?“.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │66 9. 5. .3. Zvolená oblíbená položka vloží zvolené místo. požadované oblíbené položce přejděte pomocí tlačítek „PLUS/MINUS“.14 Menu „Vysílač“ „Posunout oblíbené položky“ Seznam stanic DAB+ Přesunout oblíbené Rádiový vysílač Menu Rádiový vysílač Rádiový vysílač Obr. 4. Vybranou oblíbenou položku posuňte pomocí tlačítek „PLUS/MINUS“ požadovanou pozici. Pořadí ostatních uložených oblíbených položek zůstane beze změn. Pomocí tohoto menu posunete uložené oblíbené položky uvnitř seznamu. Výběr potvrďte krátkým stisknutím tlačítka „ENTER“. 2. Přejděte položky menu „Posunout oblíbené položky“. 49: Posunutí oblíbených položek Menu nachází úrovni menu „Rádiový vysílač“. Pro výměnu oblíbených položek proveďte následující kroky: 1. – Novou pozici potvrďte krátkým stisknutím tlačítka „ENTER“. Přejděte menu „Rádiový vysílač“