Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 65 z 121Poznámky redaktora
několika sekundách zobrazí název stanice. – Pokud nalezená stanice dočasně uložena jako oblíbená položka „0“, přístroj se přepne normálního provozu přehraje stanici. Přehrání dočasně nalezené stanice. 48: Manuální nastavení FM Menu nachází úrovni menu „Rádiový vysílač“. V tomto případě nejdříve vymažte oblíbené položky seznamu oblíbených položek, viz kapitola 9. – Vybraná stanice dočasně uloží jako oblíbená položka „0“.13 Menu „Vysílač“ „Manuální nastavení stanic FM“ Seznam stanic DAB+ Frekvence manuálně Rádiový vysílač Menu Rádiový vysílač Rádiový vysílač nastavit Obr.14 „Menu „Vysílač“ – „Posunout oblíbené položky““ straně 66. 2. .Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │65 9. Nalezené stanice si lze dočasně poslechnout nebo uložit jako oblíbenou položku. Pomocí tlačítek „PLUS/MINUS“ manuálně vyhledejte stanici FM. – uložení jako oblíbené položky zůstane přístroj položce menu „Ručně nastavit FM frekvenci“.3. 3. – Vybraná stanice uloží jako oblíbená položka zapíše konec seznamu oblíbených položek. Pro manuální vyhledávání stanic proveďte následující kroky: 1. – Výběr potvrďte dlouhým stisknutím tlačítka „ENTER“. – Výběr potvrďte krátkým stisknutím tlačítka „ENTER“.15 „Menu „Vysílač“ „Smazat oblíbené““ straně 67. – Pokud mít oblíbená položka jinou pozici, viz kapitola 9.3. Přejděte položky menu „Ručně nastavit frekvenci“.3. – Krátkým stisknutím tlačítek „PLUS/MINUS“ zobrazená frekvence změní vždy o 0,05 MHz. Přejděte menu „Rádiový vysílač“. Lze přidat další stanice FM. Uložení nalezené stanice jako oblíbené položky. Pomocí tohoto menu prohledáte celý frekvenční rozsah stanic manuálně. – Dlouhým stisknutím (déle než sekunda) tlačítek „PLUS/MINUS“ mění frekvence automaticky nejbližší nalezené stanice tam dojde zastavení. – Pokud během normálního provozu dojde přepnutí jinou oblíbenou položku nebo k vypnutí přístroje, uložená oblíbená položka „0“ již následně nebude dispozici. – Když jsou všechna místa oblíbených položek obsazena, zobrazí výstražné hlášení