Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 65 z 121Poznámky redaktora
Pro manuální vyhledávání stanic proveďte následující kroky: 1. Přejděte položky menu „Ručně nastavit frekvenci“. – Výběr potvrďte krátkým stisknutím tlačítka „ENTER“.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │65 9.14 „Menu „Vysílač“ – „Posunout oblíbené položky““ straně 66. – Vybraná stanice dočasně uloží jako oblíbená položka „0“.3. 2. – Krátkým stisknutím tlačítek „PLUS/MINUS“ zobrazená frekvence změní vždy o 0,05 MHz. V tomto případě nejdříve vymažte oblíbené položky seznamu oblíbených položek, viz kapitola 9. – Vybraná stanice uloží jako oblíbená položka zapíše konec seznamu oblíbených položek.3. – uložení jako oblíbené položky zůstane přístroj položce menu „Ručně nastavit FM frekvenci“. několika sekundách zobrazí název stanice. – Pokud nalezená stanice dočasně uložena jako oblíbená položka „0“, přístroj se přepne normálního provozu přehraje stanici. – Výběr potvrďte dlouhým stisknutím tlačítka „ENTER“. Uložení nalezené stanice jako oblíbené položky. . Přehrání dočasně nalezené stanice.13 Menu „Vysílač“ „Manuální nastavení stanic FM“ Seznam stanic DAB+ Frekvence manuálně Rádiový vysílač Menu Rádiový vysílač Rádiový vysílač nastavit Obr. 48: Manuální nastavení FM Menu nachází úrovni menu „Rádiový vysílač“. – Pokud mít oblíbená položka jinou pozici, viz kapitola 9.3. – Když jsou všechna místa oblíbených položek obsazena, zobrazí výstražné hlášení. 3. – Pokud během normálního provozu dojde přepnutí jinou oblíbenou položku nebo k vypnutí přístroje, uložená oblíbená položka „0“ již následně nebude dispozici. Přejděte menu „Rádiový vysílač“.15 „Menu „Vysílač“ „Smazat oblíbené““ straně 67. Pomocí tohoto menu prohledáte celý frekvenční rozsah stanic manuálně. Nalezené stanice si lze dočasně poslechnout nebo uložit jako oblíbenou položku. – Dlouhým stisknutím (déle než sekunda) tlačítek „PLUS/MINUS“ mění frekvence automaticky nejbližší nalezené stanice tam dojde zastavení. Pomocí tlačítek „PLUS/MINUS“ manuálně vyhledejte stanici FM. Lze přidat další stanice FM