Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 56 z 121Poznámky redaktora
6 Menu „Budík“ „Časy buzení“ 2x 1/5 3/5 x/x Budík ZAP/VYP Nastavit čas budíku Menu Budík Budík Budík Obr. Profil buzení „Pracovní den víkend (Po–Pá So–Ne)“ přednastaven. – poté lze deaktivovat dny buzení. Přejděte položky menu „Nastavit čas budíku“. Pokud vyhovující již toto, není nutné vybírat žádný profil buzení. – Menu automaticky přepne následující den, který být nastaven. Nastavte požadované časy alarmu. Upozornění Před prvním zapnutím budíku zapotřebí jednou zadat časy buzení. – závislosti nastaveném profilu alarmu provede dotazování první čas alarmu. Nastavení časů buzení provádí závislosti vybraném profilu buzení.3. – Menu automaticky přepne další možnost nastavení. Časy buzení pro profil buzení „Pracovní den víkend (Po–Pá So–Ne)“ Blok (dny týdnu) – Po–Pá ■ hodiny ■ minuty Blok (víkend) – So–Ne ■ hodiny ■ minuty . Vždy podle toho, který profil buzení vybrán, postupně provede dotazování potřebné časy buzení.5 „Menu „Budík“ „Profily buzení““ straně 55. – poté lze zapnout budík.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │56 9.3. Přejděte menu „Budík“. Pro výběr profilu buzení viz kapitola 9. 2. – Pro každý čas alarmu nastavují hodiny minuty. Pro nastavení časů buzení proveďte následující kroky: 1. 41: Nastavení časů buzení Menu nachází úrovni menu „Budík“. – Pomocí tlačítek „PLUS/MINUS“ nastavte hodiny času alarmu zadání potvrďte tlačítkem „ENTER“. – potvrzení posledního času, který být nastaven, zobrazení automaticky přepne zpět menu „Nastavit čas budíku“. – Pomocí tlačítek „PLUS/MINUS“ nastavte minuty času alarmu zadání potvrďte tlačítkem „ENTER“. 3