Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 55 z 121Poznámky redaktora
Přitom není důležité, který profil buzení vybrán. Pomocí tohoto menu vybíráte mezi profily alarmů. Všechny víkendy stejně Časy buzení jsou každý den týdnu stejné.6 „Menu „Budík“ „Časy buzení““ straně 56. Výběr profilu alarmu usnadňuje nastavení časů buzení. Profil alarmu „Pracovní den víkend (Po–Pá So–Ne)“ přednastaven. 3.5 Menu „Budík“ „Profily buzení“ 1/5 2/5 x/x Budík ZAP/VYP Zvolte profily budíku Menu Budík Budík Budík Obr. Přejděte položky menu „Zvolte profily budíku“.8: Profily alarmu . Další kroky: 5. Pokud např. menu „Nastavení časů alarmu“ nastavte časy buzení pro vybraný profil alarmu. vyberete „Všechny víkendy stejně“, časy buzení zapotřebí zadat pouze jednou. – Časy buzení jsou dotazovány menu „Nastavení časů alarmu“ závislosti vybraném profilu alarmu. Potvrďte vybraný profil alarmu.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │55 9. Tab. případě potřeby zvolte dny, kdy být funkce alarmu neaktivní. Dále lze zvolit dny, kdy být funkce alarmu neaktivní. 4.7 „Menu „Budík“ „Deaktivovat dny““ straně 58. – Deaktivace dnů buzení viz kapitola 9. Pro výběr profilu alarmu proveďte následující kroky: 1. – Nastavení časů buzení viz kapitola 9.3. – Zvolené dny deaktivují pro buzení.3. 2. Vyberte profil alarmu. Pokud vyhovující již toto, není nutné vybírat žádný profil alarmu. Individuální den týdnu Časy buzení jsou pro každý den týdnu nastaveny zvlášť.3. ■ Časy buzení soboty neděle jsou stejné. 40: Zvolte profily budíku Menu nachází úrovni menu „Budík“. 6. Přejděte menu „Budík“. Profily alarmu Pracovní den víkend (Po– Pá So–Ne) ■ Přednastaveno ■ Časy buzení pondělí pátku jsou stejné