Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 5 z 121Poznámky redaktora
. Other trademarks and trade names are those their respective owners. Pokud přístroj předáte jiné osobě, předejte zároveň také tuto příručku.Instrukce návodu Produktová příručka 2CKA003073B5281 │5 1 Instrukce návodu Pozorně přečtěte tuto příručku řiďte uvedenými pokyny. Příručku pečlivě uschovejte.BUSCH-JAEGER. Za škody způsobené nedodržením příručky nepřebírá ABB odpovědnost. and any use such marks [licensee name] under license. Zamezíte tak újmám zdraví a věcným škodám zaručíte spolehlivý provoz dlouhou životnost přístroje. Potřebujete-li další informace nebo máte-li přístroji nějaké otázky, obraťte ABB nebo nás navštivte internetu adrese: www.com 2 Trademarks The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned Bluetooth SIG, Inc