Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 49 z 121Poznámky redaktora
2. ■ Čas přístroje výpadku elektrického napětí neaktualizuje automaticky.12 Výpadek napětí ■ V případě výpadku elektrického napětí zůstanou veškerá osobní nastavení zachována. Všechny alarmy jsou opět aktivní. – Přístroj jednou ZAPNĚTE opět VYPNĚTE.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │49 9. – výpadku napětí ukazuje displej času: 00:00 – Jakmile zobrazí čas „00:00“, jsou všechny alarmy neaktivní. Při opětovném zapnutí automaticky zaktualizuje čas přístroje.