Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 48 z 121Poznámky redaktora
– Oblíbená položka „AUX“ deaktivuje nastavení „Výstup AUX“. Zapněte externí přístroj. 30: Poslouchání hudby přes AUX jiném přístroji Pro přehrávání oblíbených položek rádia pro montáž pod omítku externím přístroji proveďte následující kroky: 1. Zapněte rádio pro montáž pod omítku.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │48 Poslouchání stanice rádia pro montáž pod omítku externím přístroji Pro přehrávání oblíbených položek rádia pro montáž pod omítku externím přístroji musí být provedena následující nastavení: ■ Režim AUX rádia pro montáž pod omítku musí být nastaven „Výstup AUX“. – Obsluha externího přístroje závisí příslušném přístroji. – Oblíbená položka rádia pro montáž pod omítku přehraje externím přístroji. – Nastavení režimu AUX viz kapitola 9. 3.3. 3 09:36 DAB+ Rádio Busch Největší hity 1 Obr. rádiu pro montáž pod omítku vyberte požadovanou oblíbenou položku [1]. .26 „Menu „Nastavení“ „AUX““ straně 80. 2. – zapnutí zobrazí naposledy přehrávaná oblíbená položka