Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 46 z 121Poznámky redaktora
20 „Menu „Bluetooth“ „Zrušit spárování všech přístrojů““ straně 72 Následně musíte svůj multimediální přístroj znovu spárovat připojit, protože se přitom vymaže seznam spárovaných přístrojů uložený rádiu pro montáž pod omítku. – rádiu pro montáž pod omítku již připojen jiný multimediální přístroj. .3.3. – Software přehrávače multimediálního přístroje nachází režimu pozastavení. – tomto případe odpojte zrušte spárování připojeného multimediálního přístroje v rádiu pro montáž pod omítku.19 „Menu „Bluetooth“ „Odpojit aktivní přístroj““ straně 71 viz kapitola 9.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │46 Odstraňování problémů provozem Bluetooth Pokud symbol Bluetooth rádiu pro montáž pod omítku zobrazuje konstantně, je multimediální přístroj připojen. viz kapitola 9. – Hlasitost multimediálním přístroji nastavena „nulu“. Signál ještě dostatečně silný pro udržení spojení, však již slabý pro přenos dostatečného množství dat pro přehrávání hudby. – může být především případ dočasném přerušení spojení. ■ Multimediální přístroj nelze připojit, ačkoli rádio pro montáž pod omítku zobrazuje v nastaveních Bluetooth. – Multimediální přístroj aktuálně vypnutý (časový limit ještě není dosažen). ■ Na rádiu pro montáž pod omítku není nic slyšet. – Multimediální přístroj ztišen. – Nacházíte hraniční oblasti dosahu